Dom Generalny – “Młodzi są niezbędni dla Kościoła, aby ten na nowo nabył odnowionego dynamizmu młodzieżowego”

03 kwiecień 2018

(ANS – Rzym) – Niewiele dni od zakończenia przedsynodalnego spotkania młodzieży ks. Rossano Sala, salezjanin, sekratarz specjalny Synodu Biskupów, podjął się anlizy znaczenia i wartości tego wydarzenia. 

Co było celm tego przedsynodalnego spotkania?

Przyczynić się do pomyślnego przebiegu obrad Synodu. Młodzi podeszli do tego bardzo entuzjastycznie i wypracowali dokument, który został przekazany papieżowi w Niedzielę Palmową, a który trafi do rąk ojców synodalnych.

Również papież uczestniczył w tym spotkaniu...

Spotkanie z papieżem było bardzo mocnym momentem. Najpierw pozwolił pięciorgu ludzi młodych, by przybliżyli sytaucję młodzieży na każdym kontynencie, a następnie wygłosił zaplanowane przemówienie dotyczące celów Synodu, podkreślając wyraźnie, że ludzi młodzi są niezbędni dla Kościoła, aby ten na nowo nabył odnowionego dynamizmu młodzieżowego. Nie można mieć młodego Kościoła – nie tylko na podstawie daty urodzenia, ale także gdy chodzi o wigor i entuzjazm – bez ludzi młodych.

Potem odbyły się spotkania w ramach tzw. “kręgów językowych”: 20 grup, średnio liczących 15 osób każda, omawiało zagadnienia, które wyłoniły się w czasie trwania przedsynodalnego spotkania, a które dotyczyły sytuacji współczesnej młodzieży, zrozumienia kluczowych terminów Synodu oraz narzędzi i działalności duszpasterskiej Kościoła. Obradowali przez dwa dni, po czym zespół redakcyjny opracował wersję roboczą końcowego dokumentu, który następnie był dyskutowany przez młodych uczestników, by potem być uzupełniony o nowe, wskazane w dyskusji treści. Jednym słowem, zastosowano tutaj metodę wysoce interaktywną, która wciągnęła i wyzwoliła entuzjazm ludzi młodych, pozwalając, by ci dali z siebie to, co najlepsze.

O czym mówi ten dokument?

W pierwszej części młodzi mówią o sposobie, w jaki kształtuje się dzisiaj ich osobowość, o obecnym zjawisku multikulturowości i multireligijności, nowych technologiach, swojej religijności...

Natomiast w drugiej części mówi o ich relacji z Jezusem i Kościołem, nakreśla ich wizję powołania, opisując cechy osoby dorosłej, która mogłaby towarzyszyć ludziom młodym... 

I na koniec, w trzeciej części są omawiane postawy, jakie, według nich, Kościół powinien zająć w odniesieniu do świata i młodzieży. I tutaj uderzają niektóre rzeczy: np. gdy chodzi o moralność, bardzie niż przeciwstawiać się pewnym stanowiskom Kościoła, młodzi żądają, aby Kościół je lepiej wyjaśnił.

Jakimi trzema słowami można zdefiniować te dni?

Komunia, radość i nadzieja.

Cały wywiad z ks. Salą jest dostępny w języku włoskim na kanale YouTube agencji ANS.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.