PREZENTACJA KSIĄŻEK

(ANS – Rzym) – W tych dniach wydawnictwo “LAS” wydało pozycję pt. “Giovani Salesiani e accompagnamento. Risultati di una ricerca internazionale” (Młodzi salezjanie a towarzyszenie. Wyniki badań o zasięgu międzynarodowym). Autorem książki jest pan Marco Bay, salezjanin koadiutor, wykładowca metodologii badań pedagogicznych i statystycznych Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. W jej treść wprowadzają swoim słowem radcy generalni ds. formacji i ds. duszpasterstwa młodzieży, odpowiednio ks. Ivo Coelho i ks. Fabio Attard.

365 krótkich opowiadań dla ducha

Pięknie opowiedziana historia błogosławionych męczenników przemawia bardzo wymownie w swojej treści i obrazach. Rysunki często uzupełniane są elementami fotografii, co najpierw wprowadza czytelnika w świat przedwojennego Poznania, pozwala odczuć klimat młodzieńczego świata marzeń, a później nadaje wyrazistości i swoistego urzeczywistnienia ostatnich chwil z życia oratorianów. Całość uzupełniona została posłowiem traktującym o świętości we współczesnym świecie, napisanym przez Tomasza Nowaka – scenarzystę komiksu, a także fotografiami z życia bohaterów i dwoma miniaturami „Listów spod gilotyny” - słów kierowanych przez Piątkę do najbliższych w ostatnich chwilach przez śmiercią.

Salezjańska ars educandi

Praca zbiorowa, red. Karolina Kmiecik-Jusięga i ks. Bogdan Stańkowski SDB

Publikacja jest zbiorem 14 artykułów napisanych przez dobrych znawców księdza Bosko i jego systemu wychowawczego z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Artykuły w poszczególnych częściach są wzajemnie powiązane, przez co wprowadzają czytelnika z jednej strony w coraz to nowe zagadnienia, z drugiej zaś odsłaniają przed nim kolejne aspekty, zasady i wyróżniki salezjańskiej sztuki wychowania.

Sektor misyjny opublikował Materiały trzech spotkań misyjnych, jakie odbyły się w Europie, w książce pt. “Missionari Salesiani in Europa” (Misjonarze salezjańscy w Europie).

Strona 1 z 2

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.