Misjonarze Salezjańscy w Europie (Missionari Salesiani in Europa)
Wyróżniony

21 lipiec 2016

Sektor misyjny opublikował Materiały trzech spotkań misyjnych, jakie odbyły się w Europie, w książce pt. “Missionari Salesiani in Europa” (Misjonarze salezjańscy w Europie).

Ta książka zawiera treści wystąpień i wnioski końcowe trzech spotkań salezjanów misjonarzy wysłanych do Europy w ramach Projektu Europa. Ks. Guillermo Basañes, radca generalny ds. misji, uważa tę książkę za pomoc, która pozwala “przekazać w formie dość syntetycznej, ale kompletnej, treść głównych prelekcji, jakie zostały wygłoszone w czasie trzech spotkań misjonarzy Projektu Europa (Rzym 2010, Turyn 2013, Monachium 2016), czemu przyświeca przede wszystkim cel, by podtrzymywać żywą pamięć o tym Projekcie”.

Jednocześnie ta książka może być wykorzystana jako materiał formacyjny w formacji początkowej i ciągłej; narzędzie rozeznania duszpasterskiego dla nowych obszarów misyjnych, jakie wyzwania misyjne Projektu Europa stale nam podsuwają; narzędzie inicjacji dla nowych misjonarzy, którzy przybywają i jeszcze przybędą, a także – jako materiał do wykorzystania przez Kościoły lokalne i zgromadzenia zakonne. 

W czasie pierwszego spotkania w Rzymie (2011) uwagę skierowano na zrozumienie motywu, jaki był u początków Projektu Europa, i przyjęcie misjonarzy w inspektoriach europejskich. W drugim spotkaniu na Valdocco (2013) refleksja dotyczyła towarzyszenia misjonarzom i sposobu, w jaki ci ubogacili swoje nowe inspektorie. I na koniec, w czasie ostatniego spotkania w Monachium (2016) dyskusja oscolowała wokół roli, jaką odegrali misjonarze w rewitalizacji charyzmatu salezjańskiego na kontynencie europejskim.

Książka zawiera również przemówienia ówczesnego przełożonego generalnego – ks. Pascuala Cháveza i obecnego – ks. Ángela Fernándeza Artime, wygłoszone w czasie spotkań z inspektorami Europy. Pozwolą one czytelnikowi lepiej zrozumieć rozwój i drogę, jaką mamy do przemierzenia w ramach Projektu Europa.

We wstępie ks. Alfred Maravilla podkreśla, że “Projekt Europa nie może być widziany jako czysta strategia zgromadzenia, żeby przeżyć. Nie może być też sprowadzony jedynie do wysłania misjonarzy”.

Jeśli Projekt Europa będzie tak postrzegany, to łatwo zrozumieć, dlaczego niektórzy podchodzą do niego w sposób sceptyczny, podczas gdy inni przyjmują go niechętnie. Natomiast “tylko z wiarą możemy uznać Projekt Europa za kairós Ducha Świętego w naszym Zgromadzeniu, który chce, by żyło dla dobra jego Kościoła i nie przestaje ubogacać ją nowymi siłami apostolskimi” (por. Konst. 22).

Książka jest dostępna w wersji cyfrowej, w języku włoskim, na stronie sdb.org

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.