Włochy – Jak salezjanie przeciwdziałają ubóstwu edukacyjnemu wśród nieletnich

20 październik 2017

(ANS – Rzym) – Zwalczyć ubóstwu edukacyjne nieletnich we Włoszech, promując lepszą jakość życia w odniesieniu do najmłodszych. Taka jest misja, jaką realizują od 24 lat “Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS”. W 2016 r. było około 9 tys. nieletnich znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy zostali objęci opieką w ramach 163 ośrodków na terenie całych Włoch. Te i inne dane, dotyczące dzieł salezjańskich we Włoszech, podaje raport poświęcony działalności za rok 2016, z którym można się zapoznać na stronie www.salesianiperilsociale.it

Pierwszymi odbiorcami działań są ci nieletni i młodzież, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji społecznej, łącznie z nieletnimi, którzy są objęci systemem szczególnej opieki.

Z myślą o nich powstało 163 punktów zróżnicowanych usług: rodzinne domy dziecka/wspólnoty (przestrzeń cywilna i karna), ośrodki dzienne wsparcia szkolnego, domy dla młodych, którzy ukończyli 18. rok życia, rodziny zastępcze.

“Z zebranych i występujących w tym raporcie danych – stwierdza ks. Giovanni d’Andrea, prezes “Salesiani per il Sociale” – wyłania się obraz ubóstwa materialnego, który służy jedynie jako lokomotywa pociągająca inne formy ubóstwa, które mogą ostatecznie doprowadzić do wewnętrznej śmierci. Nasza rola polega na umieszczeniu ludzi młodych, zwłaszcza najuboższych, w centrum toczącej się debaty kulturowej i społecznej oraz być ich głosem”.  

Rok 2016 był także rokiem, w którym zjawisko migracji było szczególnym wyzwaniem dla salezjanów. Z myślą o nieletnich cudzoziemcach pozostających bez opieki wprowadzono w życie 58 projektów (ośrodki pierwszego i drugiego przyjęcia, kursy języka włoskiego, pośrednictwo pracy, opieka prawna...), którymi objęto 4068 ludzi młodych.

Zadbano nie tylko o kwestię przyjęcia ich, ale także o towarzyszenie im i integrację kulturalną, wprowadzając także odpowiednie procesy dialogu międzyreligijnego.

Dobrymi wynikami może się także poszczycić Narodowa Służba Cywilna, z którą współpracują salezjanie: ponad 1000 wolontariuszy w 370 siedzibach na terenie całych Włoch oraz 41 siedzibach za granicą  angażowało się na rzecz 43 082 osób.

Została również wzmocniona współpraca, jaką Federacja “Salesiani per il Sociale” zawiązała z różnymi partnerami europejskimi, którzy udzielają się na polu edukacji i kształcenia zawodowego młodzieży. Mowa tu o takich sieciach, jak “Educ Europe”, “AFFY (Action for Family and Youth)”, “Don Bosco YouthNet” (DBYN) i “Don Bosco International” (DBI).

Ale nie są to tylko liczby. “Za działalnością ‘Salesiani per il Sociale’ – podkreśla ks. d’Andrea – stoją niezliczone historie ludzi, ich życie, ich wybory co do kontynuacji dzieła, jakie Ksiądz Bosko zapoczątkował ponad 150 lat temu: zatroszczyć się o ludzi młodych, zwłaszcza najbiedniejszych”.  

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.