Indie – Salezjanie zawiązują przymierze na rzecz ochrony środowiska

06 grudzień 2017

(ANS – Dimapur) – Odpowiedzialni za Biura Planowania i Rozwoju (ang. PDO) hinduskich inspektorii, którzy zgromadzili się w dniach 30 listopada – 1 grudnia w Dimapur, nawiązali współpracę w zakresie realizacji czterech makro-projektów na poziomie krajowym. Pierwszy z nich dotyczy “zielonego przymierza”, którego celem jest uwrażliwienie oraz poszanowanie i troska o “nasz wspólny dom”. 

Te wielkie projekty będą realizowane zgodnie ze schematami standardowych działań, jakie wykonuje sieć PDO, i to w taki sposób, aby te mogły być powtórzone w przyszłości przez tych, którzy współpracują z salezjanami.

W czasie tego spotkania uczestnicy podjęli decyzję o zainicjowaniu “Don Bosco Green Alliance”, kampanii na rzecz rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem naturalnym. Również promocja i ochrona praw dziecka zostały wskazane jako kwestie naglące, które wymagają skoordynowanej interwencji. Trzeci makro-projekt, co do którego się porozumiano, dotyczy kształcenia rolniczego i zapewnienia zrównoważonych źródeł utrzymania, związanych także z rolnictwem biologicznym. Na koniec został również przyjęty projekt szkolenia, który pomoże usamodzielnić się kobietom.  

Na rozpoczęcie spotkania ks. Nestor Guria, przełożony inspektorii Dimapur, odnosząc się do przypowieści o Łazarzu, przypomniał, że sam Jezus był zatroskany o ubogich i potrzebujących. Ze swej strony, radca regionu Azja Apołudniowa – ks. Maria Arokiam Kanaga, skierował przesłanie do uczestników, w którym stwierdził: “Gdy w świecie rozmawia się o rozwoju, zazwyczaj mowa jest o rozwoju przemysłowym, budownictwie... Dla nas, którzy zostaliśmy wezwani do bycia prorokami, mistykami i sługami młodzieży, ten termin powinien mieć znaczenie całkowicie inne: musi pozostawać w zgodzie z ewangeliczną wizją społeczeństwa, a także – ‘Laudato Si’”. Rozwój powinien szanować Boga, człowieka i przyrodę (...). Tak więc teraz musimy zmienić paradygmat. We wszystkich naszych instytucjach wychowawczych musimy promować edukację, która będzie bazowała na ekologii, i przekazywać naszym uczniom miłość do przyrody”.

Ks. Noel Maddichetty, dyrektor salezjańskiej NGO “BoscoNet” w Indiach, zachęcił uczestników do połączenia sił i pracy w sieci, aby działać jak jeden podmiot, pobudzając do zmiany społecznej ludzi młodych i z marginesu.

W czasie tego spotkania miały także miejsce inne wystąpienia, które dotyczyły takich zagadnień, jak: stan Praw Człowieka w północno-wschodnich Indiach; możliwości i dobre praktyki, które mogą być realizowane w ramach programów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; aktualne procedury związane z rachunkowością i administracją PDO. 

Don Bosco India

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.