Włochy – “Walka z pokusą władzy”. Apel Przełożonego Generalnego na I Spotkaniu ekonomów i odpowiedzialnych za administrację we Włoszech

07 grudzień 2017

(ANS – Rzym) – W dniach 3-6 grudnia odbyło się I Spotkanie ekonomów i dyrektorów administracyjnych z Włoch. Uczestniczył w nim także Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, który podkreślił konieczność wypowiedzenia “wojny pokusie władzy”. I z wyrazistością, która go charakteryzuje, stwierdził: “Dobra materialne mają sens dla salezjanów tylko wtedy, gdy są w służbie posłannictwu jako struktury, które, jeśli nie zaspakajają służby na rzecz naszych odbiorców, muszą być zreorganizowane lub zamknięte”.

W spotkaniu uczestniczyło 140 ekonomów i odpowiedzialnych za administrację z inspektorii Włoch i Bliskiego Wschodu, którzy zgromadzili się w Rzymie.

We wtorek, 5 grudnia, pan Jean Paul Muller, ekonom generalny Zgromadzenia, omówił temat “Nowy model zarządzania wspólnotą”. Umiejscowił rolę ekonomii wewnątrz nowego paradygmatu społecznego i religijnego, który zmusza do przemyślenia obecności salezjańskiej w kontekście prawnym i gospodarczym Europy. Ten nowy paradygmat wymaga, aby inspektorie pracowały w sieci, prowadziły przejrzyste zarządzanie i korzystały z usług ekipy kompetentnych fachowców.  

“Czasem posiadamy dobra, nie znając ich wartości. Musimy to rozeznać w taki sposób, by to dobro służyło naszemu posłannictwu. Musimy odzyskać te dobra, oferować służbę bezpośrednio wiążącą się z młodzieżą, stanowiącą część naszego posłannictwa” – powiedział pan Muller. W tym znaczeniu ekonom generalny wskazał na konieczność:

-    racjonalizacji administracji;

-    przekazu i dzielenia się doświadczeniami w celu stworzenia wspólnego dziedzictwa, zawiązania pracy w sieci – na poziomie inspektorialnym, krajowym i europejskim;

-    zainwestowania w komunikację społeczną, aby “reklamować” i szerzyć realizowaną pracę, dobre salezjańskie dzieła;

-    bardziej zainwestować w osoby niż w działania. Bez “dobrych, rozumnych i uczciwych salezjanów” wszelkie zaintwestowanie wyda mało owoców.

Ze swojej strony, Przełożony Generalny przestrzegł przed pokusą “władzy”, która wiąże się z tą rolą, uczulając inspektorów na to, by uważali przy wyborze i nie wybierali tych salezjanów, którzy pragną tego typu funkcji, ale raczej salezjanów, którzy wykazują ducha służby.

Potem odniósł się do znaczenia “wyboru odpowiedniego personelu dla naszych dzieł i unikania przyjmowania osób jedynie po linii więzów rodzinnych czy przyjacielskich. Trzeba być obiektywnym w wyborze i przejrzystym w zarządzaniu pieniędzmi”.

“Ekonomia – powiedział na koniec – jest sposobem realizacji posłannictwa. Musimy wiedzieć, że nasze Konstytucje są dla nas punktem odniesienia i naszym przewodnikiem. Nasza siła tkwi w modelu pracy w sieci, zrównoważonym działaniu, uwzględniającym zrównoważony rozwój i poszukiwanie tego, co Opatrzność nam oferuje, we współodpowiedzialnej ekonomii i zarządzaniu”. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.