Etiopia – “13 miesięcy energii słonecznej”. Nowe wyzwanie dla salezjanów

07 luty 2018

(ANS – Addis Abeba) – Gdy chodzi o inicjatywy związane z samowystarczalnością i samodzielnością, wizytatoria Etiopii “Maria Kidane Meheret” (AET) urasta do rangi wzorca do naśladowania w całym regionie Afryki Wschodniej. Ta, prawie dwa lata temu, rozpoczęła kampanię związaną z zasilaniem energią słoneczną. Kampania ta przybrała formę projektu “13 miesięcy energii słonecznej w Etiopii”, który w całości został sfinansowany przez Austriacką Agencję na rzecz Rozwoju  (ang. ADA).

Projekt objął różne przedsięwzięcia, takie jak: instalacja paneli słonecznych w licznych ośrodkach salezjańskich; realizacja programu “Szkolenie instruktorów” w wielu salezjańskich ośrodkach kształcenia zawodowego; akcje uświadamiające w szkołach, poprzez ulotki, broszury, sympozja i debaty na poziomie krajowym na temat energii odnawialnej, a także – wprowadzenie działów i kierunków dotyczących wykorzystania energii słonecznej w czterech szkołach technicznych prowadzonych przez salezjanów w Etiopii, w miastach Adwa, Mekanissa, Dilla i Gambella.

W tym celu, w dniach 22 stycznia – 2 lutego realizowano dwutygodniowy program szkoleniowy dla nauczycieli szkół i ośrodków kształcenia zawodowego z całego kraju. To szkolenie w całości koordynowali: ks. Christof Baum, salezjanin, i dwa nauczyciele z kierunku energetyki w szkole techniczno-zawodowej “Don Bosco” w mieście Adwa. Wzięło w nim aktywny udział 27 osób, reprezentujących różne regiony Etiopii. Po nim nauczyciele, ubogaceni nową wiedzą, będą mogli w swoim czasie szkolić uczniów w zakresie technologii solarnych. A poza tym, wielki nacisk położono na to, aby uczniom dostarczyć odpowiednich narzędzi i wiedzy, by ci mogli w przyszłości sami spróbować sił w sektorach związanych z instalacją, naprawą i konserwacją aparatury do przetwarzania energii słonecznej, będącej w szerokim zastosowaniu w tym kraju.

W czasie wspomnianego kursu omawiano takie kwestie, jak: energia odnawialna i nieodnawialna, wpływ dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne, produkcja energii elektrycznej w Etiopii, sytuacja energetyczna na obszarach wiejskich Etiopii. Wszyscy uczestnicy bardzo docenili ten kurs i dziękowali salezjanom za podjęcie inicjatywy tego typu.

To zainteresowanie energią słoneczną jest bardzo znaczące dla takiego kraju, jak Etiopia, w którym większość ludności żyje na obszarach wiejskich, gdzie jeszcze oświetlenie nocne należy do rzadkości. Dzięki małym lampom zasilanym energią słoneczną ludzie mogą korzystać ze światła, które nie wydziela dymu, nie stwarza problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i nie jest szkodliwe dla zdrowia. A oprócz tego, dzięki wprowadzeniu technologii solarnych mieszkańcy małych miejscowości i wiosek nie będą zmuszeni do udania się do większych ośrodków miejskich, by naładować swoje komórki i zasilić energią różne urządzenia technologiczne.

Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku.
Wiele zostało zrobione w bardzo krótkim czasie i chociaż jeszcze wiele zostaje do zrobienia salezjanie są szczęśliwi, że mogą wnieść swój wkład w ekologię i oszczędność energii w tym kraju.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.