ONZ – Migracja wahadłowa, młodzież i możliwości rozwoju

14 marzec 2018

(ANS – Genewa) – W dniu dzisiejszym, we wtorek 14 marca, 37. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, która odbywa się w Genewie będzie towarzyszyć wydarzenie pod nazwą “Circular migration and youth” (Migracja wahadłowa a młodzież), które odbędzie się w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską “Co-partners in Development” (Współpracownicy w rozwoju). Jego organizatorami są: organizacja pozarządowa “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” (VIS) i Międzynarodowy Ruch przeciwko wszelkim formom dyskryminacji i rasizmu (IMADR) we współpracy “Don Bosco 2000” i salezjanami.

Głos zabiorą: Michela Vallarino, wiceprezes VIS; Agostino Sella, prezes “Don Bosco 2000”; ks. Francois Coly, dyrektor domu salezjańskiego w Tambacounda, w Senegalu, a także towarzyszący mu – Seny Diallo, koordynator Ośrodka Księdza Bosko w Tambacounda.

Barbara Terenzi, VIS, która jest głównym koordynatorem tego spotkania, będzie je prowadzić, dopuszczając do głosu przedstawicieli różnych terenowych Biur i środowisk salezjańskich: Leslie Tavares z Republiki Dominikańskiej, Meaza Tesfagiorgis z Etiopii, Walter Thyrniang z Zambii i Gianpaolo Gullotta, pracownika VIS w Ghanie. 

To spotkanie ma być zarówno wyrazem wsparcia technicznego i instytucjonalnego ze strony partnerów tego projektu, realizowanego przez wiele krajów, jak i ma ukazać pozytywne praktyki, jakie realizuje “Don Bosco 2000” w Senegalu w ramach pilotażowego programu dotyczącego migracji wahadłowej.

“Migracja wahadłowa” jest dzisiaj uważana za jedną z najbardziej zaawansowanych metod rozwiązania kwestii migracyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych, którym najbardziej zagraża migracja nielegalna.  

Stąd też w dniu dzisiejszym w Genewie zostanie zaprezentowana dobra praktyka, jaka już jest realizowana na Sycylii przez różne ośrodki salezjańskie, a która zakłada przyjmowanie młodych migrantów i kształcenie ich, a następnie umożliwienie im powrotu do swoich krajów już ze zdobytymi umiejętnościami w zakresie rolnictwa, rzemiosła czy turystyki. W ten sposób mogą się oni przyczynić do zrównoważonego rozwoju swoich wspólnot. Istotnie, w Tambacounda trwają prace nad stworzeniem ogrodu na obszarze 1 ha, gdzie będzie prowadzona uprawa ekologiczna, z zastosowaniem nawadniania kropelkowego i paneli słonecznych.  

Młodzi imigranci, którzy zostali przeszkoleni na Sycylii, po powrocie do swoich miejscowości, szkolą potem swoich rodaków, ucząc, w jaki sposób można utrzymać produkcję przez cały rok tam, gdzie ziemia jest uprawiana tylko w niektóre miesiące roku.  

Jest to praktyka, która dąży do przekształcenia młodego migranta we współpracownika, który będzie pracować w kraju swojego pochodzenia, informując przy tym o zagrożeniach związanych z nielegalną migracją.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.