Włochy – Salezjanie i sieć: przewodnik obecności w sieci

13 wrzesień 2018

(ANS – Rzym) – W obecnym kontekście społecznym i informacyjnym nieodzowne są dwa elementy: być obecnym “w sieci” i “tworzyć sieć” z podmiotami, które podzielaja tę samą misję. Salezjanie z Włoch, kierując się tą perspektywą, opracowali “Przewodnik obecności w sieci Salezjańskich Inspektorii Włoskich”, który stopniowo będzie wprowadzany na całym półwyspie.

Ten przewodnik wpisuje się w proces refleksji Zgromadzenia, który rozpoczął się od “Salezjańskiego systemu Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Salezjańskiego” w 2011 roku, a który potem został dopełniony innymi pozycjami, takimi jak “Rady odniesienia dla salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego”, materiały dotyczące formacji w zakresie komunikacji społecznej, dokument poświęcony obecności w sieciach społecznościowych, jak również orędzie papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Przewodnik, o charakterze czysto pragmatycznym, a nie teoretyczno-analitycznym, obejmuje dwa obszary: pierwszy, na który składa się rozdział wprowadzajacy i dodatek w postaci “słownika” dotyczącego sieci, przedstawia główne elementy świata internetu; natomiast drugi, obejmujący główne rozdziały, opisuje wpływ, jaki  formaty komunikacji cyfrowej wywierają na inspektoriach włoskich, oraz – powiązaną z tym siłę ewangelizacyjną, jaką niosą ze sobą.

W tym znaczeniu sieć została przedstawiona jako wielka możliwość dla salezjanów włoskich, ponieważ ta dostarcza informacji na temat działań prowadzonych w inspektoriach i przekazuje rzeczywistość dotyczącą posłannictwa salezjańskiego. Ta, ukazując Zgromadzenie jako wspólnotę idącą z duchem czasu i wierną swojemu charyzmatowi, promuje dobre praktyki w każdym zakresie, umożliwia dzielenie się pomocami i materiałami użytecznymi w formacji, informuje o różnych działaniach duszpasterskich...

Przewodnik ten chce towarzyszyć salezjanom w zrozumieniu i ukazaniu własnej tożsamości w koheryntny i jednoznaczny sposób (corporate identity), w umiejętności przyciągania i włączenia młodzieży i użytkowników sieci w ogólnym znaczeniu (engagement) oraz w animacji wspólnoty cyfrowej (community), czyniąc to w sposób nie mniejszy czy większy niż w świecie rzeczywistym. Do tego będzie służyć jedna z najbardziej skutecznych technik – story-telling, której będą towarzyszyć niektóre ze złotych zasad poruszania się w sieci: począwszy od odpowiedzialności za to, co się przekazuje użytkownikom, aż do netiquette, do poszanowania privacy i zachownia przepisów prawa.

Uwzględniając stałe i szybkie zmiany zachodzące w świecie, ten przewodnik w końcu przewiduje także, uaktualniane co dwa lata, “vademecum/direttori”, z praktycznymi  zaleceniami i wskazówkami dotyczącymi różnych zagadnień.

Przewodnik jest dostępny, tylko w języku włoskim, na stronie sdb.org

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.