WYDARZENIA

(ANS – Rzym) – W dniu 30 października, w kontekście 30. rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka (CDI), w wielkiej auli Domu generalnego braci szkół chrześcijańskich w Rzymie odbyło się spotkanie na temat “Ochrona dziecka i zapobieganie wszystkim formom przemocy”. Uczestniczyli w nim również salezjanie ze względu na ich szczególne i stałe dzieło misyjne, które jest ukierunkowane na młodzież potrzebującą i zagrożoną w ponad 130 krajach. 

(ANS – Rzym) – Ośrodek kształcenia zawodowego, działający przy Salezjańskim Instytucie “Teresa Gerini”, podjął oryginalną inicjatywę, adresowaną do licznych firm i przedsiębiorców z terenu, otwierając swoje drzwi w celu promocji nowego systemu nauczania, zakładającego współpracę ośrodka z firmami.

(ANS – Dżakarta) – W dniach 8-13 października Dżakarta była miejscem III Spotkania krajowych przedstawicieli ośrodków kształcenia zawodowego z krajów zrzeszonych w ASEAN (Krajowe Stowarzyszenie Krajów Południowo-Wschodniej Azji). Spotkanie to pozwoliło na wymianę doświadczeń i odbyło się w perspektywie końcowej oceny projektu “Don Bosco Tech ASEAN”, finasowanego przez niemiecką Fundację “Don Bosco Mondo”; ta zostanie przeprowadzona pod koniec roku.

(ANS – Monrovia) – W dniu 23 października ks. Sony Pottenplackal, dyrektor szkoły technicznej “Don Bosco” w Monrovii, reprezentował instytucje salezjańskie na Koferencji poświęconej edukacji młodzieży, zorganizowanej w Liberii przez “Youth Coalition for Education in Liberia” (Młodzieżowa Koalicja na rzecz Edukacji w Liberii - YOCEL) we współpracy z ministerstwem edukacji i “USAID”- Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego. Konferencja ta została wymownie nazwana “More4Education” (Więcej na rzecz edukacji).

(ANS - Helsinki) – W dniach 14-18 października “Don Bosco International” (DBI) i inni partnerzy salezjańscy uczestniczyli w IV Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, który odbył się w Helsinkach, w Finlandii. W tegorocznej edycji wzięło udział kilkuset uczestników z licznych krajów europejskich, a przyświecał im wspólny cel, jakim było dalsze wsparcie kształcenia zawodowego na kontynencie. Salezjanie udzielają się na tym polu od samego początku, sięgając Księdza Bosko, Turynu i XIX wieku, prowadząc obecnie ośrodki kształcenia zawodowego w 13 krajach europejskich.

Włochy – 100 lat “Voci Fraterne”

(ANS – Rzym) – Stanowić “dobrą prasę”, aby nadal bronić wolności i nienaruszalnych wartości życia, rodziny i wychowania. W tym duchu byli wychowankowie salezjańscy zaczęli obchody stulecia istnienia pisma “Voci Fraterne”. Jest ono oficjalnym pismem Włoskiej Federacji Byłych Wychowanków Salezjańskich, a jego pierwszy numer ukazał się w 1920 roku, stając się z upływem lat nie tylko narzędziem przekazywania informacji dotyczących ich działalności w ramach ośrodków lokalnych na całym Półwyspie, ale również – dzielenia się z całym społeczeństwem tymi wartościami, które były tak drogie Księdzu Bosko w jego systemie wychowania i edukacji, a które zalecał swoim synom, udzielającym się na przestrzeni tych wszystkich lat jako “dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele”.

(ANS – Manila) – Z okazji 30. rocznicy działalności salezjańskiego wydawnictwa “Word & Life” nuncjusz apostolski na Filipinach, abp Gabriele Caccia, powiedział, że “w pewnym sensie Ksiądz Bosko jest obecny w 'Word & Life Publications'”. Istotnie, jak wyjaśnił, ten święty młodzieży odczuł wezwanie Jezusa do pomocy ludziom, by ci zechcieli się do Niego zbliżyć i poznać Go. I właśnie również u podstaw “Word & Life” znajduje się “to pragnienie, by ludzie mogli poznać Jezusa, by mogli się udać do Jezusa, aby znaleźć u Niego pociechę, nadzieję, siłę, kierownictwo i inspirację”. 

(ANS – Rzym) – “Głowa, serce, ręce rozumiane w sensie holistycznym. W naszej antropologii i pedagogice promocji integralnej nie zawsze zaczynamy od głowy, aby przejść później do rąk, ponieważ wszystko się przeplata”. Te słowa wypowiedział Przełożony Generalny i wielki kanclerz UPS ks. Ángel Fernández Artime podczas homilii, którą wygłosił w czasie Mszy św. odprawionej na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2019/2020 na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (UPS) w 80. rocznicę jego istnienia.  

(ANS – Valparaíso) – W dniu 11 października setki osób zgromadziły się w pomieszczeniach Teatru Miejskiego na obchodach 125. rocznicy obecności salezjanów w tym mieście. Valparaíso, miasto ze snu misyjnego Księdza Bosko, na przestrzeni tych wszystkich lat stało się nowym Valdocco, “domem, podwórkiem, szkołą i parafią” dla tysięcy ludzi młodych, a przede wszystkim dla najbardziej potrzebujących.

(ANS – Helsinki) – W najbliższym tygodniu, a dokładnie w dniach 14-18 października, w Helsinkach odbędzie się czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Kształcenia Zawodowego. Będzie w niej uczestniczyć “Don Bosco International” (DBI) w swoich dwóch przedstawicielach, by w ten sposób przybliżyć doświadczenie salezjanów Księdza Bosko, którzy od przeszło 150 lat udzielają się na polu kształcenia zawodowego w 13 krajach Europy. W tym roku po raz pierwszy DBI mogła zgłosić konadydaturę jednego ze swoich partnerów w konkursie ogłoszonym przez “Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego” (EafA), do którego DBI należy od kilku lat. Ta kandydatura, w kategorii “małe i średnie firmy”, spotkała się z pozytywnym przyjęciem.

Strona 1 z 39

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.