Chorwacja – Wojenne blizny i salezjańskie nadzieje

07 marzec 2017

(ANS – Rijeka) – Salezjanie są obecni w Chorwacji od 1914 roku. Kraj ten był świadkiem wielkich zmian w tym okresie znaczonym dyktaturą i wojną o niepodległość... Świadectwo 32-letniego ks. Gorana Antunovica, salezjanina pracującego w mieście Rijeka (Rzeka), rzuca pewne światło na obecną sytuację.

Jak ksiądz może opisać swoją Inspektorię?

Jest nas 115 salezjanów, w tym czterdziestu w formacji początkowej. Mamy 11 domów w Chorwacji, a także dom w mieście Zepce, w Bośni, który powstał w 1995 r.

Na czym polega wasza praca?

Przede wszystkim prowadzimy parafie i oratoria, ale mamy także dwa licea, ogólne i o profilu sportowym, a w mieście Zepce – liceum i szkołę zawodową. Prowadzimy także bursy dla studentów. Niewątpliwie do głównych form naszego zaangażowania należą obozy letnie lub “Lata Młodych”. Organizuje je każda z placówek salezjańskich w okresie letnim. W ubiegłym roku, w porównaniu z poprzednimi latami, ilość uczestników znacznie wzrosła: z 300 do 500 osób w każdym miejscu. Tylko my proponujemy tego rodzaju wypoczynek.

Jak dzisiaj przeżywa się wiarę w Chorwacji?

W czasach komunizmu chodziło się do kościoła i praktykowało skrycie. (...) Kiedy przyszła wolność, ludzie rozluźnili się, gdy chodzi o praktykowanie, ale w rodzinach dzieci są wychowywane po chrześcijańsku, i ma się tę świadomość, że wiara jest czymś ważnym. Istnieje duże poczucie sacrum i ludzie starają się iść swoją drogą wiary: nie chce się jedynie wierzyć, bo tak każe tradycja. Każda wspólnota salezjańska posiada swoją grupę modlitewną. W każdy wtorek spotyka się od 60 do 90 osób.

Jakie jest oddziaływanie salezjanów w kraju?

Po wojnie nastąpiło wzmocnienie obecności salezjańskiej, a sami salezjanie zaczęli być coraz bardziej znani. Salezjanie wyszli z zakrystii, aby zaproponować zajęcia edukacyjne i duchowość salezjańską młodzieży w tym kraju. Salezjanie pracują jako kapelani w szkołach, więzieniach... Prowadzą obozy letnie, pielgrzymki, rekolekcje... A poza tym perygrynacja relikwii Księdza Bosko wydała wiele owoców duchowych, biskupi dostrzegają bogactwo naszej obecności i liczą na nas w budzieniu wiary w ludziach młodych.

Co jest wyzwniem dla was, salezjanów, w Chorwacji?

Pomagać ludziom młodym podtrzymywać skarb wiary i wspierać ich w kroczeniu drogą wiary. Wojna pozostawiła pewne skutki, ale jesteśmy tutaj po to, aby pomóc. Mogą dokonać własnego wyboru chrześcijańskiego życia w społeczeństwie, które coraz bardziej ulega konsumizmowi.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.