Kolumbia – Ks. Rafael Bejarano: “Mamy nadzieję, że porozumienie pokojowe z FARC pozwoli tym dzieciom cieszyć się statusem dziecka”

11 styczeń 2018

(ANS – Medellín) – Ks. Rafael Bejarano, salezjanin, jest dyrektorem dzieła “Ciudad Don Bosco” w Medellín. W ostatnich latach był w pełni zaangażowany w realizację projektu “Dom Opieki Specjalistycznej (CAPRE po hiszpańsku) – Budując Marzenia”, który pomaga w integracji społecznej nieletnim Kolumbijczykom, którzy byli wcieleni do grup wojskowych, a których prawa były gwałcone.  

Gdy już jakieś dziecko czy nastolatek zdecyduje się na opuszczenie partyzantki, gdzie kończy?

Kiedy zdecyduje się opuścić grupę zbrojną, kieruje się do jakiejś instytucji, która się nim zajmuje. Potem zostaje przekazany obrońcy rodzinnemu, który decyduje o tym, czy ma być skierowany do jakiejś rodziny zastępczej, czy ma być poddany procesowi resocjalizacji lub czy ma się udać do domu specjalistycznej opieki, jaką zapewnia właśnie “Ciudad Don Bosco”.

Jak wygląda resocjalizacja nieletniego, który został objęty tym projektem pomocy?

Na ten proces składa się program opieki instytucjonalnej zwany PAI (Proces Opieki Indywidualnej), który jest realizowany w duchu charyzmatu salezjańskiego w ramach projektu CAPRE. Obejmuje on trzy etapy. Pierwszy nosi nazwę Pedagogika zaufania i jest realizowany w ciągu 45 dni od przyjęcia nieletniego; przez ten cały czas trwania tego etapu cała wspólnota wychowawczo-duszpasterska stara się stworzyć przestrzeń zaufania i przyjaznych relacji.

Drugi etap jest znany jako Pedagogika nadziei i polega na wprowadzenie w życie planu działania w odniesieniu do każdego dziecka czy człowieka młodzego, który zakłada: stworzenie sprzyjającego środowiska do realizacji takich działań, jak edukacja na poziomie akademickim, kształcenie zawodowe, formacja ludzka (poprzez warsztaty formacji i wsparcia, zdrowego stylu życia, wzmocnienia więzów rodzinnych, rozwój możliwości osobistych i budowania postawy obywatelskiej), a także – formacja duchowa (zgodnie ze wskazaniami salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego).

I na koniec mamy etap Pedagogiki przymierza. Za każdym razem, kiedy jakiś młody człowiek jest objęty projektem CAPRE, jest także odpowiednio przygotowany do swojego przyszłego życia. Dzięki przygotowaniu zawodowemu do podjecia konkretnej pracy chłopcy i dziewczęta nawiązują kontakt z różnymi firmami, które współpracują z “Ciudad Don Bosco”, a które są gotowe postawić na resocjalizację tych młodych, co jest ważnym czynnikiem, przyczyniającym się do wzrastania w pokoju.

A jak wygląda kontakt z rodzinami?

Przywrócenie tych młodych do rodzin to inny ważny czynnik projektu CAPRE, ponieważ niektórzy z nich opuścili swoje rodziny i zerwali więzi rodzinne, ale chcą powrócić do swoich rodzin oraz zdecydować się na pojednanie i przebaczenie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.