Watykan – Propozycje i wyzwania, jakie Synod stawia przed Kościołem i Rodziną Salezjańską: mówi dalej ks. Sala, salezjanin

02 listopad 2018

(ANS – Watykan) – W drugiej i ostatniej części wywiadu, jakiego udzielił ANS ksiądz Rossano Sala, salezjanin, sekretarz specjalny Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, ten wskazuje na pewne propozycje zawarte w dokumencie końcowym Synodu i odnosi się ogólnie do udziału i wkładu Rodziny Salezjańskiej.  

Jakie treści możemy znaleźć w dokumencie końcowym, zwłaszcza odnośnie do komunikacji społecznej i sieci społecznościowych?

W dokumencie końcowym mówi się o wielu rzeczach i wiele propozycji zostało tam przedstawionych. Dla mnie najważniejszą jest ta zawarta w art. 161, gdzie się proponuje się, aby każde środowisko kościelne przyjęło ludzi młodych na pewien czas i towarzyszyło im w perspektywie rozeznania, zapewniając braterskie i umiarkowane życie, silną misję apostolską i solidną propozycję duchową. Gdybyśmy byli w stanie, jako salezjanie, potraktować na serio tylko tę propozycję w każdej inspektorii, byłoby to coś wielkiego.  

Temat komunikacji cyfrowej był postrzegany przez ojców synodalnych jako jedno z trzech kluczowych wyzwań, tj. obok tych dotyczących migrantów i nadużyć (por. parag. 21-24). Paragrafy 145-146 domagają się nowego impulsu misyjnego na każdym polu. Chciałbym podkreślić, oprócz propozycji dotyczącej powołania organów ewangelizacji cyfrowej, propozycję związaną ze stworzeniem systemów certyfikacji katolickich stron internetowych: ta propozycja jest odpowiedzią na wielki lament, gdy chodzi o brak etyki w mediach. Jesteśmy wezwani do tego, aby lepiej rozeznać “dlaczego” i “w jaki sposób” powinniśmy być obecni w mediach cyfrowych.

Rodzina Salezjańska w dużym stopniu uczestniczyła w obradach Synodu. Co salezjańskiego znajdziemy we wnioskach końcowych?

Rodzina Salezjańska wyróżniała się na Synodzie pod względem kompetencji, pasji i sympatii. Wiele tematów związanych z naszą duchowością było omawianych, a my, w trójkę, wzięliśmy bepośredni udział w redakcji dokumentu końcowego. Cały Synod zawierał wiele treści salezjańskich, a dokument końcowy odzwierciedla to na wiele sposobów. Zasadniczo dla nas, duchowych synów Księdza Bosko, ten Synod przedstawia “pewien rozdział sui generis”, wypracowany przez cały Kościół dla dobra młodzieży. Myślę, że nasza najbliższa Kapituła Generalna, która odbędzie się w 2020 roku, będzie mogła w pewnym sensie skorzystać z rezultatów wielkiej pracy, jaka została dokonana w ostatnich latach. W ten sposób będziemy mogli pogłębić te kwestie, nie szukajac daleko punktu wyjścia.

Co powiedziałby Ksiądz Bosko na tym Synodzie?

W niedzielę 28 października, w czasie celebracji eucharystycznej w Bazylice św. Piotra wielokrotnie spoglądałem na figurę Księdza Bosko. Wiele razy się wzruszyłem, myśląc o nim, o jego ogromnych wysiłkach, aby pozostać wierny Bogu, ukochaniu młodzieży, bezgranicznej odwadze apostolskiej, zdolności włączenia tak wielu osób. Myślę, że Ksiądz Bosko byłby szczęśliwy, że odbył się ten Synod, ponieważ Kościół pokazał, że istotnie młodzież leży mu na sercu, tj. głęboki sens jej życia i misja salezjańska. Byłby szczęśliwy, ponieważ niektórzy z jego synów duchowych wnieśli, w imieniu wszystkich, pewien wkład w to wszystko. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.