SG – Ks. Daniel García: “Mogłem oglądać innych Księży Bosko na świecie, posługujących w stylu salezjańskim ubogim i odrzuconym”

21 marzec 2019

(ANS – Rzym) – Zadaniem Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieżowego jest towarzyszenie salezjanom i świeckim w ich pracy na rzecz potrzebujących ludzi młodych. W perspektywie spotkania Światowej Konsulty ds. Marginalizacji i Młodzieży Zagrożonej (Rzym, 27-31 marca) przeprowadziliśmy wywiad z ks. Danielem Garcíą SDB z Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieżowego, odpowiedzialnym za sektor Dzieł i Służby Społecznej na rzecz młodzieży zagrożonej. Tenże odbył wiele podróży zagranicznych, poznając różne środowiska pracy i działania na rzecz młodzieży ubogiej, opuszczonej i z marginesu.

Jak wygląda sytuacja młodzieży z marginesu na świecie?

Odwiedzając dzieła społeczne w różnych inspektoriach, mogłem oglądać różne formy odpowiedzi salezjanów na potrzeby młodzieży najuboższej, co potwierdza żywotność salezjańskiego charyzmatu. Uważam, że udzielamy konkretnej i profetycznej odpowiedzi, odpowiedniej do naszych czasów. Dodaje bodźca widok salezjanów i świeckich, którzy angażują się na polu społecznym, uwzględniajac wymiar społeczny charyzmatu. Sądzę, że to, co rozpoczął Ksiądz Bosko na ulicach Turynu, oddając się na służbę opuszczonych chłopców, będzie pomnażane w nieskończoność. Mogłem oglądać ‘innych Księży Bosko’ na świecie, którzy służą w stylu salezjańskim ubogim i odrzuconym.  

Jak powstała Światowa Konsulta ds. Migracji?

Ta Światowa Konsulta jest inicjatywą Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej, która stanowi odpowiedź na zalecenia Kapituły Generalnej 27, wpisując się w program animacji i zarządu na lata 2014-2020.

Kto będzie uczestniczyć w tym spotkaniu?

Zaprosiliśmy 30 salezjanów i świeckich z wszystkich regionów naszego Zgromadzenia z pięciu kontynentów, którzy udzielają się na polu pomocy ludziom z marginesu i młodzieży zagrożonej.

A kto będzie kierować tą refleksją Konsulty?

Sami uczestnicy przygotowali wystąpienia, w których uwzględnią wyzwania, możliwości i procesy, związane ze środowiskami, jakie reprezentują. Będą także dwie specjalne prelekcje. Ks. Rossano Sala, redaktor naczelny pisma Note di Pastorale Giovanile i sekretarz specjalny Synodu Biskupów w 2018 roku, omówi temat “Salezjańskie posłannictwo w dziełach i ośrodkach społecznych w świetle Synodu i Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego”. Potem, w formie wirtualnej, głos zabierze Przełożony Generalny, który pomoże przeprowadzić refleksję nt. “Salezjanie, profetyczne znaki w służbie młodzieży najuboższej”.

Co chce się osiągnąć po tym posiedzeniu Konsulty?

Zasadniczo chcemy zaproponować trzy konkretne rzeczy. Po pierwsze, dostarczyć Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie odpowiedni materiał do refleksji; po drugie – przedstawić nasze stanowisko w perspektywie obrad najbliższej Kapituły Generalnej 28, a po trzecie, ta Konsulta ma posłużyć również do omówienia przygotowań do najbliższego Światowego Kongresu poświęconego Dziełom i Służbie Społecznej, który odbędzie się w 2021 roku.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.