SG – Światowa Rada Salezjanów Współpracowników: “Łączy nas refleksja nad wytycznymi programowymi na sześciolecie 2018-2024”
Wyróżniony

15 marzec 2019

(ANS – Rzym) – “Spotkaliśmy się w celu zastanowienia się i przyjrzenia naszym działaniom, jakie realizujemy każdego dnia w ramach naszej misji misji ludzi świeckich, a przede wszystkim – zgłębienia wytycznych programowych na sześciolecie 2018-2024” – powiedział światowy koordynator salezjanów współpracowników Antonio Boccia. Światowa Rada tej grupy Rodziny Salezjańskiej, którą tworzą osoby odpowiedzialne za 11 regionów, miała swoje posiedzenie w dniach 13-17 marca w Rzymie. Wczoraj, w czwartek 14 marca, uczestnicy spotkali się z Przełożonym Generalnym ks. Ángelem Fernándezem Artime.

X Następca Księdza Bosko przywitał się z każdym z przedstawicieli 11 regionów, którym towarzyszą w ich refleksji ks. Eusebio Muñoz, delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej, oraz delegaci salezjanów i córek Maryi Wspmożycielki ds. salezjanów współpracowników, odpowiednio ks. Giuseppe Casti i s. Lesley Sándigo.

Celem tego spotkania “jest rewizja i zaplanowanie działań w ramach misji salezjanów współpracowników, wychodząc od wytycznych programowych, jakie zostały wypracowane w czasie Kongresu Światowego na sześciolecie 2018-2024” – stwierdził ks. Casti. 

“Jakie wskazania może dostarczyć Przełożony Generalny nam, salezjanom współpracownikom, którzy pochodzimy z różnych części świata?” – zapytał potem jednej z obecnych tam osób. Następnie ks. A.F. Artime odpowiedział: “To, czego żądam od was, salezjanów współpracowników, to życie wskazaniami, jakie wyznaczyliście na to sześciolecie, ale chciałbym dodać jeszcze jeden, aktualny element. Obecnie nasz świat potrzebuje świadków i wiarygodnych świadectw. Żyjcie waszą tożsamością salezjanów współpracowników wszędzie tam, gdzie się znajdujecie, i bądźcie tam prawdziwymi świadkami”.

Przełożony Generalny położył również akcent na inny aspekt, który jest kluczowy dla Rodziny Salezjańskiej. “Aby było możliwe wspólne kroczenie salezjanów i salezjanów współpracowników proszę was, abyście uczynili z misji wśród młodzieży rzeczywistość. Pamiętajcie zawsze o tym, że zrodziliśmy się, aby służyć chłopcom i dziewczętom, a wszystkie nasze działania muszą być ukierunkowane na pracę na rzecz młodych najbardziej potrzebujących”.

“A z drugiej strony – dodał jeszcze X Następca Księdza Bosko – proszę was, abyście punktem odniesienia uczynili Kościół, i o charyzmatyczną jedność z Papieżem. Obecnie żyjemy w czasach trudnych dla Kościoła. To prawda, że Duch Święty kieruje Kościołem, ale nasza obecność, znaczona modlitwą i łącznością z Papieżem, musi ukazać naszą komunię i nasze przylgnięcie do Papieża”.

Obrady Światowej Rady potrwają do niedzieli, 17 marca.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.