ONZ – Salezjanie i świat spoglądają na wyzwania związane z czasem po pandemii
Wyróżniony

16 lipiec 2020

(ANS – Nowy Jork) – We wtorek 14 lipca, kiedy w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbywało się Forum Polityczne Wysokiego Szczebla poświęcone zrównoważonemu rozwojowi (7-16 lipca), przedstawiciel salezjanów przy ONZ zorganizował spotkanie nt. “Stawić czoła systematycznej bezsilności i wyzwaniom finansowym w imię bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości: inicjatywy na rzecz walki z głodem i bezrobociem oraz zapewnienia opieki zdrowotnej w kontekście COVID-19”.

Było to spotkanie online, a wzięło w nim udział wielu przedstawiciele instytucji partnerskich.

W czasie tego spotkania przytoczono niektóre niepokojące dane: jak podają przedstawiciele Światowego Programu Żywnościowego (WFP), życie i utrzymanie 265 milionów osób w krajach o niskim i średnim dochodzie będzie poważnie zagrożone z powodu pandemii, a 25 milionów ludzi z powodu Covid-19 już straciło albo straci pracę.

Wykazano, że pandemia odsłoniła system globalny, w którym bezpieczeństwo społeczne, opieka zdrowotna i społeczna wykazują wiele braków, jeśli w ogóle funkcjonują. W tej sytuacji skutki związane z pandemią mogą tylko powiększyć nierówności między krajami i wewnątrz nich.

W czasie tej debaty omawiano również problemy, jaki doświadczały z powodu pandemii najsłabsze warstwy społeczne, a także – dobre praktyki, realizowane przez wiele instytucji z myślą o najbardziej potrzebujących oraz różne formy współpracy między organizacjami publicznymi i prywatnymi w celu dostarczenia odpowiedzi na wyzwania związane z przyszłością, a które dotyczą głodu, bezrobocia i nieodpowiedniej opieki zdrowotnej.  

W tym kontekście głos zabrał również ks. George Menamparampil, koordynator Zgromadzenia ds. sytuacji krytycznej związanej z Covid-19, który podkreślił solidarność na poziomie globalnym ze strony wszystkich instytucji salezjańskich obecnych w 134 krajach świata.

Oprócz przybliżenia uczestnikom złożonego, ale dobrze zorganizowanego mechanizmu odpowiedzi na sytuacje krytyczne, ks. Menamparampil dostarczył wielu interesujących informacji: powiedział, że do chwili obecnej do jego biura dotarły 243 prośby o pomoc; że udzielona pomoc opiewa na sumę prawie 4,5 miliona dolarów; że krajów, które otrzymały takowe wsparcie, jest 62 (31 w Afryce, 5 w Azji Południowej, 4 w Azji Wschodniej, 16 w Ameryce Łacińskiej i 6 w Europie).

Zakres udzielonej pomocy jest bardzo szeroki (żywność, środki ochrony, kampanie zapobiegania zakażeniom, tansport...), podobnie jak liczba beneficjentów – ci zawsze należeli do klas najniższych i najbardziej zagrożonych – i różnego typu współpracowników. 

“Wchodzą w grę wielkie liczby: np. w samych Indiach pomoc otrzymało ponad 3,5 miliona osób” – powiedział na koniec ks.  Menamparampil, który dodał również: “Ta pomoc będzie udzielana tak długo, jak to będzie konieczne”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.