SG – Salezjańska innowacja i prężność w czasie Covid-19
Wyróżniony

12 sierpień 2020

(ANS – SG) – Wzmocnienie procesu wzajemnego uczenia się poprzez wymianę wiedzy wpisuje się w pracę, jaką realizuje “América Social Salesiana”, Sieć dzieł i usług społecznych na rzecz młodzieży zagrożonej regionu Interameryka. We wtorek, 4 sierpnia odbyło się spotkanie online na temat: “Doświadczenia i wyzwania związane z pracą wychowawczo-duszpasterską salezjańskich Dzieł Społecznych w czasie pandemii”. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli 14 inspektorii (odpowiedzialni i dyrektorzy dzieł społecznych oraz delegaci ds. duszpasterstwa młodzieży). Stosując metodologię partycypacji, pracując w grupie, uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami społeczno-wychowawczymi, wskazując na działania na rzecz najbardziej potrzebujących warstw społecznych w tym czasie kryzysu zdrowotnego wywołanego Covid-19, jak również – na wyzwania, jakim muszą stawić czoła w tej nowej sytuacji.  

W czasie dwugodzinnego spotkania uwypuklono umiejętność dostosowania się salezjańskich dzieł społecznych do wymogów nowej rzeczywistości. Wielkim ubogaceniem było uczestnictwo przedstawicieli inspektorii Wschodnich Stanów Zjednoczonych, Zachodnich Stanów Zjednoczonych, Meksyku-Guadalajary, Meksyku-Meksyku, Środkowej Ameryki, Antyli, Haiti, Kolumbii-Medellin, Kolumbii-Bogoty, Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Boliwii i Chile.

Każdy z krajów przeżył pandemię w odmienny sposób, ale wspólnym czynnikiem było zaangażowanie i bycie blisko tych, którzy potrzebowali pomocy. Salezjańskie dzieła zmodyfikowały swoją codzienną pracę, przeprowadzając natychmiastowe akcje, aby odpowiedzieć na najbardziej pilne potrzeby, takie jak: kontynuowanie działalności edukacyjnej; wsparcie psychologiczne na odległość ludzi młodych i ich rodzin; dostarczenie żywności rodzinom, których członkowie pozostali bez pracy; opieka medyczna i zapewnienie artykułów pierwszej potrzeby we współpracy z innymi instytucjami; wykorzystanie środków przekazu, takich jak radio, sieci społecznościowe i platformy cyfrowe w celu kontynuowania nauczania i działalności duszpasterskiej, jak również – dostosowania pomieszczeń do nowych środków bezpieczeństwa.  

Wskazano na niektóre działania o charakterze innowacyjnym, takie jak targi agro-ekologiczne, których celem było wsparcie ekonomii rodzinnej na obszarach wiejskich, a także – letnie obozy innowacyjne oraz wiele innych działań, które pobudziły do solidarności lokalnej i międzynarodowej, wspieranej przez salezjańskie organizacje pozarządowe.

Spoglądając na wyzwania, uczestnicy byli zgodni co do głównych zadań: poszukiwanie środków, by można było nadal działać w skuteczny sposób; szkolenie personelu w zakresie możliwości edukacyjnych w obecnej sytuacji, a także – standaryzacja baz danych w celu usprawnienia różnych procesów, i inne.

“Znaczenie pracy zespołowej i dzielenie się doświadczeniami wzmacnia nas jako Sieć” – stwierdził przy tej okazji ks. Juan Carlos Quirarte, koordynator “América Social Salesiana”.

W czasie tego spotkania dało się odczuć bliskość i aktywny udział dyrektorów, odpowiedzialnych za dzieła społeczne i delegatów ds. duszpasterstwa młodzieży. Pozwala to spojrzeć na przyszłość z optymizmem i nadzieją, gdy chodzi o projekty regionalne, które wzmacniają jakość salezjańskiej odpowiedzi w Ameryce.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.