Francja – Przybycie salezjanów do Gwadelupy

24 wrzesień 2020

(ANS – Les Abymes) – Ubiegłej niedzieli, 20 września salezjanin kapłan Christian Tshala objął w posiadanie swoją nową parafię. Tym, co czyni szczególnym to wydarzenie, zresztą podobne do wielu innych tego typu, jest fakt, że chodzi tu o “pierwszą placówkę salezjańską” w Gwadelupie, w departamencie zamorskim Republiki Francuskiej, leżącym w środkowej części Antyli, na Morzu Karaibskim.

Ks. Tshala, salezjanin misjonarz, który urodził się w Demokratycznej Republice Konga, ale należy do inspektorii Francji-Belgii Południowej (FRB), dotarł na wyspę Gwadelupa w dniu 31 sierpnia w towarzystwie ks. Pierre Gerneza, który został wikariuszem, i świeckiego współpracownika Arthura Massieta du Biesta ze Stowarzyszenia “Le Valdocco”.

Gwadelupa wyraźnie przedstawia się jako uprzywilejowane pole misyjne dla synów duchowych Księdza Bosko: jest najbardziej problematycznym zamorskim departamentem Francji, ze znaczną populacją młodzieży – jedna trzecia ludności ma poniżej 20. roku życia, z czego 20% żyje poniżej progu ubóstwa. A ponadto, 20% młodych mieszkańców Gwadelupy porzuca szkołę bez wykształcenia, a wskaźnik antysemityzmu jest tutaj najwyższy, gdy chodzi o departamenty francuskie, by nie mówić już o wysokim wskaźniku bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15-29 lat, który wynosi 43,7%.

Bp Jean-Yves Riocreux, biskup Basse-Terre, stolicy Gwadelupy, wrażliwy na niepokojącą sytuację większej części młodzieży, zaprosił salezjanów do swojej diecezji.   vescovo di Basse Terre Sensibile alla situazione preoccupante di gran parte dei giovani, mons. Jean-Yves Riocreux, vescovo di Basse Terre, capoluogo di Guadalupa, ha invitato i salesiani ad insediarsi nella sua diocesi.

To przybycie salezjanów do Basse-Terre zakłada dwie formy ich zaangażowania:

Prowadzenie parafii. Bp Riocreux powierzył salezjanom parafię pw. św. Łukasza w mieście Les Abymes, który liczy 58 500 mieszkańców, a które obejmuje różne rejony robotnicze i ubogie, jak również bardzo ważny kompleks szkolny (szkoły, koledże, licea ogólne, techniczne i zawodowe). 

Wspólnota chrześcijańska jest tutaj bardzo żywotna, a duszpasterstwo młodzieżowe dobrze rozwinięte. Obejmuje ono setki dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają na katechezę; grupy skautów francuskich; kapelanie szkolne; orkiestrę młodzieżową, a także – sporą grupę ministrantów.

Obecność społeczno-edukacyjną wśród młodzieży przeżywającej trudności. Chodzi o powołanie do życia, z pomocą miejscowych mieszkańców i współpracowników, lokalnego stowarzyszenia na podobieństwo “Le Valdocco”, które stałoby się członkiem sieci “Don Bosco Action Social”.

Arthur Massiet du Biest, który w tym celu został wysłany przez Stowarzyszenie “Le Valdocco”, będzie czuwał nad realizacją tego projektu społeczno-edukacyjnego, który będzie się zasadzać na trzech filarach:

- animacja na ulicy i organizacja czasu wolnego (wycieczki, obozy);

- wsparcie edukacyjne i szkolne, a także pomoc w ukierunkowaniu i przygotowaniu do zawodu;

- wsparcie rodzicielstwa.  

Parafia jest gotowa udostępnić pomieszczenia temu nowemu stowarzyszeniu, a władze publiczne (państwowe i lokalne) są gotowe wesprzeć jego funkcjonowanie. Jednak to stowarzyszenie potrzebuje również odpowiednich środków materialnych, aby rozpocząć swoją działalność. 

Więcej informacji na stronie: https://www.donbosco-actionsociale.org/ 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.