SG – Od siewu do czekania na owoce: objaśnienie projektu “10 wideo-ziaren”

05 listopad 2020

(ANS – Rzym) – W celu ułatwienia w salezjańskich domach formacyjnych refleksji dotyczącej dokumentu Dykasterii ds. formacji pt. “Młodzi salezjanie i towarzyszenie – wytyczne i dyrektywy” od września jest realizowany projekt “10 wideo-ziaren”, które są publikowane w sieci co miesiąc. W oczekiwaniu na trzecie “ziarno”, które zostanie “rzucone” w najbliższych dniach, ks.  Silvio Roggia, z Dykasterii ds. formacji, objaśnia szczegółowo cele i narzędzia związane z tą inicjatywą.

Jakich owoców spodziewa się Dykasteria w związku z tym projektem “10 wideo-ziaren”, a więc po zgłębieniu dokumentu dotyczącego towarzyszenia!

To, co jest realizowane w tych miesiącach, które następują po KG28, jest wdrożeniem procesów, w które już w różny sposób angażuje się całe Zgromadzenie. Owocem, jaki oczekuje się po refleksji nad tym dokumentem dotyczącym towarzyszenia, jest głęboka i trwała odnowa naszej formacji – co dotyczy w sposób ciągły wszystkich współbraci w każdym wieku – począwszy od etapu formacji początkowej.

W jakim stopniu są zaangażowani młodzi salezjanie w procesy związane z tą inicjatywą?

Zaangażowanie młodych salezjanów to zarówno kwestia metody, jak i celu, do którego się dąży. Istotnie, te filmiki wideo-ziarna są realizowane przez młodych nowicjuszy i współbraci, którzy pochodzą z różnych krajów. To, że są to trzyminutowe “ziarna”, wiąże się z możliwością podzielenia się nimi w sieciach społecznościowych, za pośrednictwem kanałów najbardziej używanych przez ludzi młodych. Informacje zwrotne, jakie otrzymujemy w tym względzie, są zachęcające.  

Jak dotarliście do metody, którą zastosowaliście w odniesieniu do tego procesu, co związane jest z globalną analizą, opracowniem tekstu, rozpowszechnieniem filmików wideo...? Czy ten proces można potem odtworzyć?

Tych badań, które objęły ponad 4 tys. respondentów z wszystkich inspektorii, zażądano w czasie międzynarodowego seminarium, które zostało zorganizowane przez Dykasterie ds. duszpasterstwa młodzieżowego i ds. formacji w kwietniu 2016 r. Tekst roboczy dokumentu, który został przyjęty przez Przełożonego Generalnego i jego Radę, był 28. wersją tegoż: to coś mówi o tym całym procesie opracowywania tekstu. Pomysł i sposób rozpowszechniania krótkich, trzyminutowych filmików wyszedł od samych młodych współbraci. Zaś kwestionariusz, który znajduje się w centrum tych badań, a który stanowił punkt wyjścia dla podjętej inicjatywy, został tak pomyślalny, aby można go było zaproponować ponownie za jakieś kilka lat, przynajmniej na poziomie regionalnym czy inspektorialnym, w celu prześledzenia zmian, na które ma również wpływ ten proces, który realizujemy wspólnie. 

Jaką rolę odgrywają dziś sieci społecznościowe w dotarciu do młodych salezjanów?

Odpowiadając, przytoczę paragraf 91 tego dokumentu: “Dla nas komunikacja społeczna jest polem działania, ‘które należy do priorytetowych zadań apostolskich posłannictwa salezjańskiego’ (Konst. 43). Papież Franciszek zachęca nas do okazania zaufania młodzieży: ‘Jednakże ludzie młodzi są zdolni do stworzenia nowych form misji w różnych dziedzinach. Na przykład, ponieważ poruszają się tak dobrze w sieciach społecznościowych, to trzeba ich zaangażować, aby wypełnili je Bogiem, braterstwem i zaangażowaniem’” (CV, 241).

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.