SG – WSPÓLNA REALIZACJA PLANU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ REGIONÓW I SZKOŁA FORMACJI DLA DELEGATÓW
Wyróżniony

24 luty 2021

Drodzy Przyjaciele!

Delegaci ds. Komunikacji społecznej ze wszystkich naszych Regionów Salezjańskich dokonali bardzo ważnych i nowatorskich wyborów w zakresie Komunikacji, czyniąc to poprzez programy komunikacji społecznej swoich Regionów.  

W 2020 r. spotkania Delegatów ds. Komunikacji odznaczały się wysoką frekwencją; te zostały zorganizowane przez koordynatorów i delegatów ds. komunikacji społecznej regionów Ameryka Cono Sud, Interameryka, Afryka-Madagaskar, Azja Południowa, Azja Wschodnia-Oceania, Europa Środkowo-Północna i Śródziemnomorski.  

Każdy Region, w zależności od własnej sytuacji, rytmu i wizji, wniósł swój znaczący wkład w kontynuowanie, pogłębienie i realizację programów komunikacji Inspektorii i Regionów.

Na bazie analizy 8 Priorytetów, jakie zaproponował Przełożony Generalny Zgromadzeniu, wszyscy Deletaci ds. Komunikacji, a w niektórych Regionach także Wydawcy i Dyrektorzy stacji radiowych i wydawnictw, wybrali i przyjęli niektóre kluczowe priorytety w odniesieniu do komunikacji społecznej w najbliższych pięciu latach.  

Zostały określone cele i działania dotyczące każdego z tych priorytetów, ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za towarzyszenie, implementację i ocenę, czy istotnie plany te zostały wdrożone.

Te priorytety są następujące:

 1. Żyć “Salezjańskim Sakramentem Obecności”, angażując się w studium i badania dotyczące obecnej rzeczywistości  cyfrowej młodzieży i jej potrzeb, proponując “Digital Habitat” (cyfrowe środowisko) w stylu salezjańskim na płaszczyźnie towarzyszenia, wzmocnienia i zaangażowania.
 2. Dać absolutne pierwszeństwo młodym ludziom, najbiedniejszym, najbardziej opuszczonym i bezbronnym.
 3. Towarzyszyć młodym ludziom na drodze do zrównoważonej przyszłości.
 4. Razem ze świeckimi w misji i w formacji: siła charyzmatyczna, jaką oferują nam świeccy i Rodzina Salezjańska.
 5. Pomagać młodym ludziom, świeckim i salezjanom na każdym etapie formacji w przekazywaniu i inkulturowaniu Ewangelii w świecie cyfrowym, czyniąc to z sercem Dobrego Pasterza.

Zgodnie z wytycznymi, Delegaci i koordynatorzy Regionów, wraz z Ekipami Inspektorialnymi, będą towarzyszyć kolejnym krokom i realizacji działań, które są związane z priorytetami każdego Regionu.  

9 lutego br. spotkałem się online z Koordynatorami Delegatów ds. Komunikacji Społecznej Regionów, by opracować wspólnie program Szkoły dla Delegatów Komunikacji Społecznej, którą mamy zamiar rozpocząć online w sierpniu2021 r.

Cała ekipa –  tj. ja i koordynatorzy regionów: ks. Ernest Rosario (Azja Południowa), ks. Peter Chinh (Azja Wschodnia-Oceania), ks. Javier Valiente (Śródziemnomorski), ks. Rigobert Fumtchum (Afryka-Madagaskar), ks. James Gardner (Europa Środkowo-Północna) i Zaida Elisa Navarrete (Ameryka Cono Sud i Interameryka) – określiła cele, metodologię i treści Szkoły Komunikacji Społecznej.

SSCS (Salezjańska Szkoła Komunikacji Społecznej) to specjalny program szkoleniowy, jaki proponuje Dykasteria ds. Komunikacji Społecznej w Rzymie, czyniąc to we współpracy z Koordynatorami Komunikacji Społecznej Regionów, odpowiadając tym samym na dwie propozycje, jakie zawiera Projekt Animacji i Zarządzania Dykasterii Komunikacji Społecznej (2020-2026): Wytyczna 5.1.4 i Wytyczna 1.1.1

Stworzenie okazji do pogłębienia wiedzy, szkolenie i wzbogacenie tych, którzy zawiaduję posługą związaną z mediami w różnych Inspektoriach salezjańskich na świecie – to cel tego kursu. A wszystko to w perspektywie komunikacji społecznej, która jest ewangeliczna, synodalna, salezjańska i zbieżna, aby ewangelizować i wychowywać współczesną młodzież.

Kurs jest adresowany do Delegatów ds. Komunikacji Społecznej z Inspektorii Salezjańskich, Redaktorów Biuletynów Salezjańskich, Dyrektorów Stacji Radiowych i Wydawnictw, salezjanów i świeckich wybranych i wskazanych przez Koordynatorów ds. Komunikacji Społecznej Regionów (5 osób).

W przypadku każdego tematu ekspert w zakresie komunikacji społecznej poprowadzi refleksję i omówi praktyczne aspekty każdej z prezentowanych treści. Kurs rozpocznie się w sierpniu 2021 r., a zakończy we wrześniu 2022 r.   

Kurs będzie prowadzony online:

-        spotkania będą się odbywać dwa razy w miesiącu, zgodnie z ustalonym programem;

-        każde spotkanie będzie trwać 3 godziny z 30-minutową przerwą;

-        każdy uczestnik przedstawi na koniec miesiąca mały i praktyczny projekt, który będzie bazować na zdobytej wiedzy.

A oto niektóre z tematów omawianych w czasie kursu:

 1. Badanie i zrozumienie podstaw komunikacji międzyludzkiej ;
 2. Wzmocnienie podstaw komunikacji chrześcijańskiej i etycznej;
 3. Projektowanie użytecznych narzędzi komunikacji instytucjonalnej i marketingowej dla placówek salezjańskich (szkoły, parafie, inspektorie, ośrodki młodzieżowe ...);
 4. Protokoły zarządzania kryzysami instytucjonalnymi i kwestie związane z bezpieczeństwem informacji;
 5. Opracowanie etycznego kodeksu komunikacji dla własnych instytucji oraz kwestia własności intelektualnej i prywatności;
 6. Jak przeprowadzić procesy budowania zaufania w organizacji: komunikacja i zarządzanie wewnętrzne i zewnętrzne - “public relations”;
 7. Jak lepiej zrozumieć sztuczną inteligencję, aby możliwe było lepsze zarządzanie ludźmi: wizja edukacyjna i społeczna;
 8. Lepsze zrozumienie świata cyfrowego: kultura cyfrowa i antropologia: kondycja techno-ludzka, kultura cyfrowych tubylców i “networking”;
 9. Jak rozwinąć metodologię duszpasterską, aby ewangelizować i wychowywać w środowisku cyfrowym;
 10. Promowanie wychowawczego towarzyszenia salezjańskiego młodzieży w środowisku sieci społecznych: salezjański język, kodeks, wartości i postawy, interakcje i zaangażowanie;
 11. Promowanie planowania obywatelstwa cyfrowego w inspektorii: profesjonalizm, integracja cyfrowa, transformacja cyfrowa, prawo do edukacji cyfrowej.

Mamy nadzieję, że ten kurs pomoże nam kreatywnie odpowiedzieć na aktualne wyzwania i możliwości cyfrowego świata.

Życzę wszystkim zdrowia i nadziei!

Ks. Gildásio Mendes dos Santos SDB

Radca Generalny ds. Komunikacji Społecznej

Rzym, 24 lutego 2021

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.