Indie – Spotkanie ekonomów regionu Azja Południowa 2021

25 luty 2021

(ANS – Nowe Delhi) – W dniach 22-23 lutego, w siedzibie inspektorii Indii-Nowego Delhi (INN) odbyło się spotkanie ekonomów inspektorialnych salezjańskiego regionu Azja Południowa. Uczestniczyli w nim  także ks. Michael Biju, radca regionu; ks. Davis Maniparamben, przełożony INN, i jedenastu ekonomów inspektorialnych. Jego koordynatorem był ks. Amaladoss Samson, koordynator Forum Ekonomów Azji Południowej.

Po modlitwie na początku spotkania, którą prowadził ks. Babu Varghese, delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego inspektorii goszczącej uczestników, ks. Abraham Biju, ekonom inspektorialny INN, i ks. Samson powitali wszystkich uczestników.

Zabierając głos, ks. Maniparamben wyraził słowa uznania pod adresem ekonomów, dziękując za pracę, jaką wykonują w inspektoriach i w wizytatorii Azji Południowej, czyniąc to z odpowiedzialnością, wiarygodnością i przejrzystością, gdy chodzi o administrację ekonomiczno-finansową, i wspierając ponadto różne usługi i działania salezjanów w regionie: “Jako pojedyncze inspektorie możemy być silni, ale razem możemy być jeszcze silniejsi, możemy tworzyć sieci i synergie, aby osiągnąć znacznie więcej, niż to możemy sobie wyobrazić” – powiedział.  

Następnie zaznaczył, że inspektorie regionu muszą dostosować się do wizji Przełożonego Generalnego i radcy regionu Azja Południowa, aby dzisiejsza misja salezjańska mogła mieć rzeczywisty wpływ na życie setek tysięcy młodych, którym towarzyszą salezjanie w Indiach i Sri Lance.

Ze swojej strony ks. Biju mówił o roli ekonomów inspektorialnych w transformacji systemów, stwierdzając: “Każdy zorganizowany system ludzki, jak nasze Zgromadzenie, jest złożonym systemem, który zasadniczo składa się z czterech następujących elementów: cel, organizacja, proces i zasoby. Celem powinno być coś, co jest wspólne i co inspiruje wszystko inne. A kiedy wiele ośrodków inteligencji skupia się na jednym celu, niemożliwe zaczyna ewoluować”.  

W czasie sesji online głos zabrał z Rzymu również pan Jean Paul Muller SDB, ekonom generalny Zgromadzenia, który przybliżył priorytety, jakie zaproponował Przełożony Generalny i Rada Generalna na sześciolecie 2020-2026. Zaś pan Joselyn Martin, rewident księgowy, prowadził następną sesję, w czasie której omówił wiele użytecznych kwestii, wyjaśniając również wątpliwości, jakie wyrazili ekonomowie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.