Malta – Od dzieci ulicy do uczniów: dobroczynny projekt, który łączy byłych wychowanków salezjańskich z Malty i Burundi

02 marzec 2021

(ANS – Sliema) – Krajowa Federacja Byłych Wychowanków i Przyjaciół Księdza Bosko oraz Stowarzyszenie Wychowanków Salezjańskich (BWS) z Burundi rozpoczęły realizację nowego projektu pod nazwą “Giving Every Child a Chance - Helping Poor Burundi Children” (Dać szansę każdemu dziecku – Pomóc ubogim dzieciom z Burundi).

W ramach tego projektu zostało objętych pomocą 38 ubogich dzieci z Burundi, które nie mają odpowiednich środków, by móc uczęszczać do szkoły i spędzają czas na ulicy, żebrząc. Celem tego projektu jest zapewnić edukację tym dzieciom, a także – ich matkom, gdy takowe posiadają (wiele z tych dzieci to sieroty), aby w jakiś sposób mogły zarobić na życie. Stąd też tym kobietom oferowane są kursy w zakresie zdrowego żywienia, zarządzania budżetem rodzinnym, a także pomoc w znalezieniu pracy. 

Ten projekt zaczął być realizowany we wrześniu 2020 roku przez Krajową Federację BWS Malty, która skierowała apel do swoich dobroczyńców, prosząc ich o wsparcie finansowe tegoż. Ten program obejmuje różne aspekty:

- integrację, animację i towarzysznie dzieciom poprzez gry, piosenki, taniec;

- zakup mundurków szkolnych i materiałów piśmiennych;

- monitoring edukacji szkolnej dzieci;

- wsparcie, towarzyszenie i edukakcję matek dzieci;

- pomoc dzieciom w nadrobieniu zaległości szkolnych i w odrabianiu zadań;

- stypendia szkolne dla dzieci. 

Dzięki temu projektowi byłych wychowanków salezjańskich obecnie miejscowe dzieci bardziej regularnie uczęszczają na zajęcia szkolne, są także uczone modlitwy. By podać jeden z przykładów w tym względzie: w ubiegłe Boże Narodzenie 38 dzieci zgromadziło się, po raz pierwszy, w kościele lokalnym na obchodach tej uroczystości, w czasie której otrzymały w darze nowe koszulki z wizerunkiem Księdza Bosko i Maryi Wspomożycielki.

Ta inicjatywa przyniosła pozytywne rezultaty, także gdy chodzi o miejscowości, w których te dzieci się urodziły i gdzie mieszkają. Większość z nich żebrała i wałęsała się po ulicach, ale jak już te dzieci zostały przyprowadzone do szkoły (po raz pierwszy) i zapewniono im różne zajecia pozalekcyjne, liczba tych dzieci żebrzących na ulicach znacznie się zmniejszyła.  Ta pozytywna zmiana zrobiła wrażenie na mieszkańcach miejscowości, z których pochodzą, i przyniosła wiele zadowolenia matkom dzieci, które cieszą się, że ich maluchy uczą się, a nie proszą nieznajomych o pieniądze, by jakoś przeżyć.   

Dodajmy również, że z okazji Święta Księdza Bosko byli wychowankowie salezjańscy z Burundi zorganizowali pielgrzymkę do sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Buterere, wzięli udział we Mszy św. w kościele parafialnym “Regina Pacis” w Kinando, a także zaprosili dzieci i  ich matki na świąteczny posiłek.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.