Belgia – Apel DBI i innych organizacji chrześcijańskich do przywódców europejskich w sprawie polityki migracyjnej

28 czerwiec 2016

(ANS – Bruksela) – W liście skierowanym do przedstawicieli holenderskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (UE) i liderów UE salezjańska organizacja “Don Bosco International”, wraz z innymi pięcioma organizacjami o charakterze chrześcijańskim, nawołuje do odrzucenia propozycji, które uzależniają pomoc na rzecz rozwoju od stopnia kontroli zjawiska migracji. List został wysłany do przywódców przed spotkaniem Rady Unii Europejskiej, które odbędzie się w dniach 28-29 czerwca,  a w czasie którego będą dyskutowane m.in. te propozycje.

 

We wspomnianym liście organizacje chrześcijańskie wzywają liderów do odrzucenia Programu współpracy UE w zakresie migracji, jaki zaproponowała Komisja Europejska Radzie Unii Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Inwestycyjnemu Funduszowi Europejskiemu. 

“Uzależnienie finansowania rozwoju w Afryce i w krajach Bliskiego Wschodu od wprowadzenia środków zapobiegających przekraczaniu granicy przez uchodźców poważnie podważa wiarygodność europejską, gdy chodzi o ochronę godności ludzkiej i obronę Praw Człowieka “ – stwierdził sekretarz wykonawczy DBI, Angel Gudiña.

“Rozczarowuje fakt, iż kraje członkowskie skupiają się raczej na środkach odstraszania niż na poszukiwaniu otwartych, bezpiecznych i legalnych kanałów dla tych, którzy szukają pomocy międzynarodowej na obszarze Europy” – mówi na koniec Gudiña.

W liście wskazano na trzy główne zalecenia:

  • polityka migracyjna UE powinna raczej zasadzać się na solidarności i równej odpowiedzialności niż na zleceniu kontroli granic EU krajom nie należącym do UE;
  • należy zaprzestać uzależniać rozwoju od przystąpienia krajów rozwijających się do porozumień dotyczących readmisji (migrantów). Trzeba zaangażować się w skuteczne i ambitne programy pomocy na rzecz rozwoju, zasadzające się na Prawach Człowieka, dobrym zarządzaniu i zrównoważonym rozwoju, uwzględniające Milenijne Cele Rozwoju, które zostały przyjęte jako zasada wiodąca;
  • otworzyć bezpieczne, legalne i znaczące kanały dotarcia do Europy, takie jak np. przesiedlenie, wizy humanitarne, legalna migracja zarobkowa.

Pełny tekst listu jest dostępny na stronie: http://sdb.org 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.