SG – Stałe towarzyszenie

11 czerwiec 2021

(ANS – Rzym) – Dziesiątym filmikiem wideo-ziarnem kończy się seria pomocy, jakie zostały zaoferowane w tych miesiącach w celu ułatwienia lektury i dzielenia się spostrzeżeniami odnośnie do treści dokumentu “Młodzi salezjanie i towarzyszenie – wskazania i dyrektywy” (GSA). W tym ostatnim filmiku głos zabierają: Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime i Radca generalny ds. formacji, don Ivo Coelho, do których dołączają: Christopher, Wellington, Carl i Ignazio, młodzi współbracia postnowicjusze, asystenci i studenci teologii, którzy, we współpracy z wieloma swoimi kolegami, zrealizowali ten i poprzednie filmiki.

Ostatnim przedmiotem naszej uwagi jest “stałe towarzyszenie”. Jak czytamy w dokumencie, “osobiste towarzyszenie duchowe nie jest rozumiane jedynie jako pomoc w radzeniu sobie z kryzysami; jego celem jest stałe wzrastanie w Chrystusie. I podobnie jak formacja jest stała, tak również osobiste towarzyszenie duchowe jest stałe” (GSA, 174). To, co tutaj się proponuje, doskonale zgadza się z tym, za czym opowiada się dzisiaj Kościół, a do czego wielokrotnie wracał papież Franciszek: “Prowadźmy lud do Jezusa, ale jednocześnie pozwólmy, aby On nas prowadził. Tym właśnie mamy być: przewodnikami prowadzonymi” (2/2/2015).

Jeśli jest jakiś świadek, który mówi o tym wyraźnie, niewątpliwie jest nim Ksiądz Bosko, który potwierdza to swoim życiem. “Ksiądz Bosko był prowadzony przez prawie 30 lat przez ks. Cafasso, aż do jego przedwczesnej śmierci w wieku 49 lat, a przed nim – przez wielu innych opiekunów duchowych, począwszy od dobrego ks. Calosso” (GSA, 173).

Słowa, którymi kończy ks. Angel swoje wideoprzesłanie, zawierają zarówno zadanie do wykonania, jak i otwierają pewną drogę. Mowa tu bardziej o początku niż o końcu, co nie tylko odnosi się do tego dziesiątego filmiku wideo-ziarna, ale i do całej drogi dotąd przemierzonej. W gruncie rzeczy ten cały proces nie miał innego celu, jak tylko otworzyć drogę i zachęcić wszystkich do jej przemierzenia, aby na stałe stać się dobrymi przewodnikami dla młodych ludzi, zdolnymi do tego, by dać się prowadzić głosowi Ducha w wielu natchnieniach, którymi towarzyszy nam na co dzień.

“Towarzyszenie to formacja w misji. Dobre towarzyszenie pozwala nam z kolei stać się ważnymi towarzyszami podróży dla młodych ludzi, tak jak Ksiądz Bosko dla Magone, dla Savio, a po nim Albera, Rua, Cagliero, Rinaldi – dla kolejnych pokoleń ludzi młodych i salezjanów do naszych czasów. Jest to ‘ziarno’, które utożsamia się z charyzmatem i posłannictwem Księdza Bosko.

Tego właśnie wyraźnie zażądali ludzie młodzi w czasie 28. Kapituły Generalnej. Nie możemy ich rozczarować. Aby im odpowiedzieć, musimy przede wszystkim my sami być przewodnikami prowadzonymi we wszystkich okresach naszego życia, począwszy od tego, którego obecnie doświadczamy, zaczynając od dzisiaj” (ks. Angel).

Największe podziękowanie ze strony dykasterii ds. formacji wędruje do inspektorii sycylijskiej, do wspólnoty w Alcamo, a w sposób szczególny – do młodego współbrata asystenta, Orazio Moschettiego, który z wielkim oddaniem realizował te wszystkie ujęcia i montaże wideo w celu rozpowszechnienia zarówno tego dokumentu, jak i innego; “Animacja i zarządzanie wspólnotą – posługa salezjańskiego dyrektora”. Każdy z tych filmików wideo powstał w 5 różnych językach, co daje w sumie 70 produkcji i montaży w 10 miesiącach. A to wszystko bez żadnej zmiany w agendzie obowiązków, które ma do wypełnienia jako asystent we wspólnocie.

Miło jest zakończyć tym szczerym słowem uznania w odniesieniu do tego, co mogą zrobić młodzi współbracia, ponieważ w rzeczywistości  dokument “Młodzi salezjanie i towarzyszenie – wskazania i dyrektywy” to głównie owoc zaangażowania ponad 3500 młodych ludzi, od prenowicjuszy do kwinkwenistów, którzy wzięli udział w ankiecie w 2017 roku, zapoczątkowując ten cały proces. Mamy nadzieję, że ta aktywna i wspaniałomyślna współpraca będzie charakteryzować również proces rewizji “Ratio”, który dopiero co się zaczął.

Można uzyskać dostęp do wideo z hiperłącza na kanale YouTube ANS.

Można go pobrać wraz z dołączonymi materiałami animacyjnymi – co dotyczy również poprzednich 9 filmików wideo z załączonymi pomocami – z działu multimedialnego dedykowanego formacji na stronie www.sdb.org 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.