Hiszpania – Salezjańskie Platformy Społeczne zachęcają do przyjęcia słowem i braterską rozmową

18 czerwiec 2021

(ANS – Madryt) – W niedzielę 20 czerwca jest obchodzony Światowy Dzień Uchodźcy. Ubiegłego roku w Hiszpanii tylko 5% z około 115 tys. wniosków o azyl zostało przyjętych, co procentowo bardzo odbiega od średniej europejskiej, która wynosi 33%. Salezjańskie Platformy Społeczne zapewniają opiekę około 1000 osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową lub uchodźcom, pomagając im na miejscu w ramach opieki międzynarodowej, poprzez programy integracji społeczno-zawodowej, nauki języka i recepcyjne.

Obecnie liczba uchodźców i uciekinierów na świecie sięga około 80 milionów. Ale za tymi liczbami kryją się konkretne osoby, ze swoimi historiami życia i sytuacjami, które je zmusiły do opuszczenia własnych krajów. Osoby, które, po tym jak doświadczyły poważnego pogwałcenia swoich podstawowych praw, często spotykają się z odrzuceniem i niezrozumieniem, kłamstwem i ignorancją.

Z tego powodu w tym roku Salezjańskie Platformy Społeczne zachęcają do stania się “pierwszym schronieniem” dla osób, które przybywają do kraju w poszukiwaniu ochrony. Czynią to, kierując następujące przesłanie: “Mój głos nie rozsiewa kłamstw ani oszustw, nie podziela uprzedzeń ani nie włącza się w ksenofobiczne dyskursy. Także mój głos jest schronieniem”.

W 2020 roku w Hiszpanii 88 762 osoby złożyły wnioski o azyl: 25% mniej niż w 2019 roku, ale to jedynie z powodu zamknięcia granic spowodowanego pandemią, a nie dlatego, że polepszyła się sytuacja w krajach, z których przybywają. Jednak te złożone wnioski napotykają na wiele przeszkód. Pierwszą jest oczywiście bardzo długi czas ich rozpatrywania. “To sprawia, że uchodźcy są zmuszeni do życia na ulicy lub w przepełnionych obozach” – mówią odpowiedzialni za Salezjańskie Platformy Społeczne.   

Innym problemem jest brak środków i personelu, zwłaszcza środków specjalnych, które pomogą stawić czoła często szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby poszukujące ochrony międzynarodowej. Do tego dochodzi niepewność co do modelu i samej kontynuacji systemu przyjęcia tych osób. 

W związku z powolnością związaną z otrzymywaniem niezbędnych dokumentów „zawsze napotykam wiele trudności, gdy mam do czynienia z formalnościami biurokratycznymi” – stwierdza jeden z uchodźców. Per la lentezza nel ricevere i documenti necessari “incontro sempre molte difficoltà quando devo sbrigare delle formalità burocratiche”, testimonia un rifugiato.

Stąd też Salezjańskie Platformy Społeczne domagają się: Per questo le Piattaforme Sociali Salesiane richiedono:

- wzmocnienia struktur niezbędnych do rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w terminach przewidzianych prawem;  niezbędnych struktur rozpatrywania podań o ochronę międzynarodową w czasie przewidzianym rafforzare le strutture necessarie per trattare le richieste di protezione internazionale entro i termini previsti dalla legge.

- zapewnienia większej ilości środków na przyjęcie uchodźców, które zagwarantują odpowiednie towarzyszenie osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową i uchodźcom już na początkowym etapie; Fornire più mezzi per l'accoglienza, che garantiscano l’accompagnamento adeguato dei richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati già nella fase iniziale.

- zapewnienia większych środków i stabilności w odniesieniu do tego, co już istnieje, sprzyjając procesowi integracji na różnych poziomach: prawnym, administracyjnym, językowym, kulturowym… w celu promowania integralnego rozwoju osób. ornire più risorse e stabilità a ciò che già esiste per favorire il processo d’integrazione a diversi livelli: giuridico, amministrativo, linguistico, culturale… al fine di promuovere lo sviluppo integrale delle persone.

Salezjańskie Platformy Społeczne realizują integralny program przyjmowania młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, szukających ochrony międzynarodowej, i uchodźców, który jest wspierany przez Ministerstwo Integracji Społecznej, Bezpieczeństwa Społecznego i Migracji, obejmując nim około tysiąca osób.Salezjańskie Platformy Społeczne realizują program integralnego przyjęcia Le Piattaforme Sociali Salesiane hanno un programma di accoglienza integrale per giovani dai 18 ai 26 anni, richiedenti protezione internazionale e rifugiati, sostenuto dal Ministero dell’Inclusione, la Sicurezza Sociale e le Migrazioni, che accoglie circa un migliaio di persone.

Pomimo pandemii w czasie 2020 roku i w pierwszej części tego roku Platformy pomogły 150 ludziom młodym ubiegającym się o ochronę międzynarodową: 14 wniosków przyjęto, a 19 odrzucono, a pozostałe 80% podań złożonych przez Salezjańskie Platformy Społeczne wciąż czeka na odpowiedź.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.