Brazylia – Muzeum Kultur im. Księdza Bosko, które obchodzi 70. rocznicę istnienia, uczczone pamiątkowym znaczkiem

04 listopad 2021

(ANS – Campo Grande) – “Museu das Culturas Dom Bosco”, które oficjalnie zostało otwarte 27 października 1951 roku – poprzednio jako “Museo Dom Bosco” – z okazji 70. rocznicy swojego istnienia zostało upamiętnione na specjalnym znaczku, który powstał we współpracy z Pocztą Mato Grosso. Ceremonia ostemplowania znaczka pocztowego odbyła się w dniu 27 października w obecności wikariusza przełożonego inspektorii brazylijskiej z siedzibą w Campo Grande (BCG) ks. Eliasa Roberto; rektora “Universidade Católica Dom Bosco” (UCDB) ks. Giuseppe Marinoniego i nadinspektora państwowego ad interim Poczty Południowego Mato Grosso – Flávio Luiza Diasa Leala, a także – dziekanów “UCDB”, gości i różnych innych osobistości. Ceremonia  miała miejsce w pomieszczeniach Muzeum, które jest usytuowane w Parku Rdzennych Ludów w Campo Grande.

Przy tej okazji także ks. Gildasio Mendes, radca generalny ds. komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, skierował przesłanie, w którym napisał: “Muzeum Kultur im. Księdza Bosko ukazuje zaangażowanie Salezjanów na przestrzeni tych wszystkich lat w promocję, katalogowanie i udostępnienie dla całego społeczeństwa, w formie naukowej i profesjonalnej, bogactwa kulturowego ludów tubylczych. Inspektoria BCG, “UCDB”, misjonarze i świeccy razem pracowali, aby przybliżać wszystkim pokoleniom przez te 70 lat piękno artystyczne, dziedzictwo kulturowe, charakter religijny, promując prawa rdzennych ludów. Ponadto to Muzeum ukazuje lokalną kulturę miejscowych ludów i ich powszechne braterstwo, o którym mowa jest w encyklice Fratelli tutti, w całej swojej różnorodności i bogactwie dzieł sztuki, świata fauny i minerałów licznych regionów, przede wszystkim Pantanal, Amazonii i wielu innych obszarów geograficznych świata”.

“Muzeum salezjańskie – czytamy dalej – jest środowiskiem ludzkim, ekosystemem wartości, środowiskiem bogactwa osób i natury. I dlatego jesteśmy odpowiedzialni, wraz z całym społeczeństwem, rodzinami, wychowawcami i władzami, za dowartościowanie, troszczenie się i propagowanie tego bogactwa materialnego i niematerialnego, jakie znajduje się w tym Muzeum. W tym znaczeniu Muzeum jest głosem ludzkiego braterstwa i solidarności między narodami”.

Ze swojej strony wikariusz przełożonego inspektorii BCG, zabierając głos w imieniu przełożonego inspektorii, ks. Ricardo Carlosa, podkreślił walor historyczny tej rocznicy i znaczenie tego pamiątkowego znaczka.

Zaś rektor “UCDB” dodał: “Istnieją muzea dla rzeczy. To Muzeum jest dla człowieka”. Powstało w hołdzie tym, którzy gromadzili te zbiory. Byli wśród nich: ks. Cesare Albisetti, autochton Bororo Tiago Marques, ks. Angelo Venturelli (“ten, któremu udało się z rękopisów ks. Albisettiego uczynić Encyklopedię Bororo”), ks. Gonçalo Uchôa, ks. Felice Zavattaro (“wielki pomysłodawca Muzeum”) i ks. João Falco, który nadał Muzeum zasadnicze rysy.

Znaczek, który powstał we współpracy z Pocztą Mato Grosso, by uczcić 70 lat historii Muzeum, będzie także w sprzedaży w agencjach pocztowych. “Powstał w hołdzie instytucji o wielkim znaczeniu, która wpisuje się w historię Campo Grande: dla wielu pokoleń to Muzeum było punktem odniesienia” – powiedział dr Dias Leal. “Wszyscy tutaj znają je jako ‘Muzeum Autochtonów’. Jego znaczenie wyszło poza granice państwa, stało się znane nie tylko w kraju, ale także za granicą... Godzi ono tradycję ze zrównoważoną nowoczesnością, wprowadzając wciąż innowacje”.

Wśród innych wydarzeń, towarzyszących obchodom 70. rocznicy Muzeum Kultur im. Księdza Bosko, należy wymienić wystawę wędrowną, którą można oglądać w Centrum Handlowym “Pátio Central Shopping” w Campo Grande, a która została otwarta pod koniec września, zaś w najbliższym czasie będzie mieć miejsce wystawa zdjęć zwiedzających to muzeum w centrum miasta.

Muzeum Kultur im. Księdza Bosko, ze swoimi bogatymi zbiorami, które obejmują: entologię, nauki przyrodnicze, entomologię (owady), malakologię (muszle) i zoologię (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki), a także skamieniałości i minerały, odwiedziło przez wszystkie te lata ponad 500 tys. osób, a wśród nich również św. Jan Paweł II, który odwiedził je w 1991 roku w kontekście 40. rocznicy jego działalności.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.