SG – Ricerche Storiche Salesiane nr 77

13 styczeń 2022

(ANS – Rzym) – Ukazał się nr 77 (lipiec-grudzień 2021)  “Ricerche Storiche Salesiane” (RSS), pisma wydawanego przez Salezjański Instytut Historyczny (ISS). W tym drugim numerze roku 2021 – dedykowanym Księdzu Pawłowi Alberze z racji setnej rocznicy jego śmierci – wszystkie artykuły są poświęcone II Następcy Księdza Bosko.

Pierwszy artykuł, który nosi tytuł La risposta salesiana al problema dei “poveri figli della strada” durante il rettorato di don Albera. Le richieste di apertura di case salesiane dal Nord-Italia nel periodo 1910-1921. Seconda parte, to owoc badań Paolo Vaschetto. W drugiej części artykułu, w której autor omawia kwestię otwarcia domów salezjańskich w czasie rządów Księdza Pawła Albery (1910-1921), opisane jest, w jaki sposób były postrzegane przez różnych interlokutorów typowe dzieła salezjańskie, takie jak oratorium, koledż, szkoła rzemiosła i zawodu czy sierociniec.  

W drugim artykule, Orientamenti di vita spirituale nelle circolari di don Paolo Albera ai salesiani soldati durante la Grande Guerra, autor, którym jest ks. Aldo Giraudo, analizuje 32 listy okólne, napisane przez ks. Pawła Alberę w okresie 19 marca 1916 r. – 24 grudnia 1918 r. do salezjanów, którzy zostali powołani do wojska w czasie I wojny światowej. Listy te miały na celu wesprzeć morale salezjanów i podtrzymać ich poczucie przynależności do Zgromadzenia, radząc, w jaki sposób w tej nowej sytuacji zachować rysy własnej tożsamości salezjańskiej. Są one także odbiciem duszy Przełożonego, ukazując sposób, w jaki ten postrzega te wydarzenia, jego wrażliwość i wiarę, przekonania i troski oraz jego wizję posłannictwa salezjańskiego.

W ostatnim artykule tego działu ks. Morand Wirth omawia temat Salesiani soldati durante la Grande Guerra secondo le lettere francesi a Don Albera. W Archiwum Centralnym Zgromadzenia Salezjańskiego znajdują się listy, które ówczesny przełożony generalny, ks. Paweł Albera, otrzymał od ok. 40 współbraci francuskich i belgijskich, którzy służyli w wojsku w czasie I wojny światowej. Świadczą one o relacji pełnej zaufania, jaka łączyła ich z ks. Pawłem Alberą, pierwszym inspektorem we Francji w latach 1881-1892; piszą w nich o niespotykanej i często obarczonej wysokim ryzykiem sytuacji, której wówczas była ich udziałem.

W dziale FONTI znajdziemy krytyczne wydanie tekstu Relazione di don Paolo Albera a don Domenico Belmonte sul primo viaggio di don Michele Rua in Palestina (1895), opracowanego również przez ks. Aldo Giraudo. Ta relacja z podróży dostarcza wielu szczegółów i przybliża osobiste odczucia II Następcy Księdza Bosko. Pozwala to bliżej poznać sytuację ówczesnej epoki, która dotyczyła trzech wspólnot znajdujących się w Betlejem, Cremisan i Beitgemal – powołanych do życia przez kanonika Antonio Belloniegi, które w 1891 roku, wraz z ich założycielem i niektórymi jego współbraćmi, przeszły na własność Towarzystwa Salezjańskiego – jak również zgłębić środowisko historyczno-geograficzne tego kontekstu oraz lepiej zrozumieć wrażliwość i wizję księdza Albery.

Dopełnieniem tego numeru są: dział PROFILI: Hendry Selvaraj Dominic, który czyni odniesienie do Ignacy Muttu (1879-1967): the First Indian Salesian Priest; dział NOTA: ks. Thomas Anchukandam (The “Kerala Element” in the Growth and Spread of the Salesian Congregation in India) i ks. Francesco Motto (Forme di comunicazione interpersonale e sociale nella Valdocco di Don Bosco), a na koniec jak zwykle działy – Recensioni: odnoszący się do różnych postaci i działań salezjańskich, oraz Segnalazioni z propozycjami pozycji książkowych.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.