Włochy – Papieski Uniwersytet Salezjański na pierwszej linii “ekologicznego nawrócenia”

16 marzec 2022

(ANS – Rzym) – Papieski Uniwersytet Salezjański (UPS) rozpoczął realizację projektu efektywności energetycznej w celu zmniejszenia zużycia i wzmocnienia źródeł odnawialnych na terenie całego kampusu. Ta inicjatywa, jak wyjaśnia rektor UPS, ks. Andrea Bozzolo, obejmuje więcej poziomów, ponieważ nie dotyczy tylko ekologicznej infrastruktury i urządzeń, ale także – nowego sposobu patrzenia na stworzenie i edukację, która łączy się z kształtowaniem bardziej odpowiedzialnych postaw w życiu codziennym w odniesieniu do naszego “Wspólnego Domu”.

Z końcem 2021 roku UPS ofiacjalnie przystąpił do Platformy “Inicjatywy Laudato Si’”, których chciał papież Franciszek, aby promować wartości związane z ekologią integralną. Uczelnia, dzięki “Global Power Service”, już zaczęła instalować system paneli fotowoltaicznych na wszystkich dachach budynku w celu produkcji czystej energii, która zastąpi sześć obecnie używanych elektrociepłowni urządzeniami nowej generacji, mniej zanieczyszczającymi i bardziej wydajnymi.

W przeliczeniu na liczby, Uniwersytet zaoszczędzi środowisku 230 ton emisji CO2 rocznie, co odpowiada posadzeniu 580 nowych drzew. Jednak ta bardzo zaangażowana społeczność akademicka udziela się również na rzecz ograniczenia używania plastiku, dematerializacji dokumentów papierowych i instalowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. “Aby to wszystko zrealizować – stwierdza ks. Andrea Bozzolo, rektor UPS – potrzebne jest kluczowe przejście: zmiana zachowań. Każdy z nas jest wezwany do wprowadzanie ekologii w życiu codziennym i nowej mentalności dotyczącej ochrony środowiska, w którym żyjemy”.  

Jest to konkretny wkład w troskę o stworzenie, ale także znaczący przykład do naśladowania. 

“Dla nas, wierzących – kontynuuje ks. Bozzolo – przyroda  jest nie tylko środowiskiem, ale jest dziełem stworzenia, zgodnie z pięknym biblijnym obrazem, czyli – dziełem ręki Pana Boga. I tak jak dzieło artysty mówi o jego stylu i osobowości, o jego świecie, o jego doświadczeniu, tak Stworzenie jest Słowem, którego należy słuchać. Dlatego też poprzez konkretne zaangażowanie w opiekę nad wspólnym Domem chcemy jednocześnie pracować nad sercami i umysłami naszych ludzi młodych, którzy są bardzo wrażliwi na kwestie środowiskowe i chcą nadal pracować nad generowaniem umiejętności, zwłaszcza tych o charakterze edukacyjnym w tym celu, aby zrodziła się, zakorzeniła i rozpowszechniła nowa relacja ze Stworzeniem”.

UPS nie jest pierwszym uniwersytetem we Włoszech, który opowiedział się za systemem fotowoltaicznym, ale znajduje się wśród pierwszych uczelni, które to uczyniły. “To encyklika Ojca Świętego – kontynuuje ks. prof. Bozzolo – stanowiła inspirację dla tego naszego projektu, zwłaszcza tam, gdzie mowa o ekologii integralnej, w przypadku której troska o przyrodę nie może być oderwana od zwrócenia uwagi i wsłychania się w głos ubogich”.

Ks. rektor w sposób szczególny kładzie nacisk na konieczną zmianę naszych przyzwyczajeń. “Nie tylko duże projekty mogą coś zmienić, ale również małe codzienne gesty, które każdy z nas może czynić w praktyce. Również z tego powodu zdecydowaliśmy się zmniejszyć zużycie plastiku, zmodyfikować dystrybutory wody w łazienkach, przestawić się na oszczędzanie energii, recykling odpadów spożywczych...  Zbyt często poprzez nasze gesty szkodzimy środowisku, pozwalamy, by ciekła woda, paliło się niepotrzebnie światło, myśląc, że nie robimy nic złego! Brakuje świadomości i to, co staramy właśnie robić, to pomóc młodemu pokoleniu zmienić mentalność i wewnętrzne podejście”.

Tak więc potrzebna jest środowiskowa, a jednocześnie edukacyjna rewitalizacja miast, która zainspiruje innych do podjęcia podobnych działań na rzecz środowiska.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.