Indie – “YESS Forum 2022”: wzmocnienie pozycji młodych ludzi w kontekście zrównoważonego rozwoju i oddziaływania społecznego
Wyróżniony

27 kwiecień 2022

(ANS – Bangalore) – W ubiegły piątek, 22 kwietnia, w kontekście Dnia odbyło się “Forum YESS 2022” [Youth Empowerment for Sustainability and Social Impact].  To wydarzenie, które odbyło się na miejscu i online w pomieszczeniach “Taj Westend” w Bangalore, pozwoliło zilustrować aktualną panoramę inicjatyw podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w które zaangażowani są członkowie “Bosconet - Don Bosco Network”, sieci salezjańskich Piur planowania i rozwoju w Indiach, a także różne instytucje, które z nimi współpracują: organizacje non-profit, firmy rozpoczynające swoją działalność, środowiska akademickie i inne zainteresowane strony.

Rozmowy, jakie były prowadzone w ramach “Forum YESS”, koncentrowały się na różnych wyzwaniach stojących obecnie przed młodymi ludźmi, które wymagają globalnego, międzypokoleniowego i międzysektorowego podejścia. W szczególności przedstawiono i omówiono inicjatywy w czterech następujących obszarach: edukacja, zrównoważone źródła utrzymania, inicjatywy klimatyczne i równość płci.  

Głównymi prelegentami byli:

-     Piyush Goyal, minister handlu Indii, który wyraził uznanie dla pracy salezjanów w zakresie wzmacniania pozycji młodych ludzi na peryferiach społeczno-ekonomicznych. Ten zaprosił również uczestników “Forum YESS” do dyskusji w kontekście lekcji wyciągniętych z przeszłości w zakresie budowania zrównoważonego i przyjaznego środowisku życia. Wybiegając w przyszłość, gdzieś 25 lat do przodu, zauważył, że istnieje potrzeba współpracy w odniesieniu do rozwoju młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, zatrudnienia, przedsiębiorczości i doskonalenia zawodowego.

-     Pan Jean-Paul Muller, salezjanin koadiutor, ekonom generalny Zgromadzenia i organizator “SDB Change Congress”, który ze swej strony stwierdził, że “Forum YESS” kontynuuje zaangażowanie salezjanów na rzecz rozwoju społeczeństwa, podnoszenia jakości życia i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Przy tej okazji p. Muller wezwał również do podjęcia wysiłków na rzecz maksymalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii i budowania bardziej zrównoważonych społeczeństw, zdolnych do dbania o młodych ludzi i formowania ich na dobrych obywateli.

-     Benoit Préfontaine, konsul generalny Kanady, który wyrażając radość z powodu udziału w tym spotkaniu, podkreślił, że obszary tematyczne wybrane na to Forum, a w szczególności trzy pierwsze, są właśnie priorytetowymi obszarami działania społeczeństwa kanadyjskiego. Zaapelował również o zacieśnienie współpracy w tych dziedzinach i zapewnił o poparciu tej inicjatywy ze strony konsulatu kanadyjskiego.

-     Ks. Noel Maddhichetty, dyrektor “Bosconet - Don Bosco Network”, który omówił sytuację na świecie w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Mówiąc o tym, że sam wzrost PKB nie zapewnia postępu społecznego, zaznaczył, że aby osiągnąć ten cel, wszystkie narody powinny świadomie zdecydować się na inwestowanie przede wszystkim w edukację, zdrowie i środowisko, aby podnieść jakość i godność życia ludzi, poczynając od najniższego szczebla drabiny społecznej. Następnie wezwał wszystkich zainteresowanych do zaangażowania na rzecz rozwoju młodzieży i tworzenia sieci kontaktów na platformie “Forum YESS” w celu zainicjowania partnerstw i współpracy na rzecz zrównoważonej przyszłości młodych ludzi, proponując przy tym, aby kolejne edycje “Forum YESS” były prowadzone i koordynowane przez młodych ludzi.

-     Ks. Santhanam, zastępca dyrektora “Bosconetu”, który przedstawił ogólne obszary działalności organizacji salezjańskiej i jej osiągnięcia w pięciu filarach: edukacja, kształcenie zawodowe, wzmacnienie pozycji kobiet i lokalnych społeczności, troska o środowisko naturalne i reagowanie na sytuacje kryzysowe. W czasie pandemii sieć salezjańska dotarła do ponad 6,5 miliona osób w całych Indiach, udzielając im pomocy.  

Debaty przeprowadzone w czasie Forum otworzyły nowe drogi dla podmiotów działających na rzecz rozwoju, co dotyczy wdrażania sprawdzonych modeli i innowacyjnych pomysłów z korzyścią dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.