SG – Odpowiedź dotycząca salezjańskiego kształcenia zawodowego w Europie: “DBTech Europe”

14 czerwiec 2022

(ANS – Rzym) – Od początku swojego istnienia Zgromadzenie Salezjańskie jest znane i cenione na całym świecie za swoje Ośrodki Kształcenia Zawodowego, które oferują młodym ludziom integralny rozwój i wysokiej jakości przygotowanie do wejścia na rynek pracy, pozwalając im z ufnością i odpowiedzialnością stawić czoła wyzwaniom związanym z przyszłoścą. Salezjańskie Ośrodki Kształcenia Zawodowego oferują poradnictwo zawodowe, edukację i szkolenia zgodnie z metodą wychowawczą św. Jana Bosko.

Ich główną siłą, jako Salezjańskich Ośrodków Edukacyjnych, jest System Prewencyjny Księdza Bosko. Codzienna praca w nich realizowana jest ukierunkowana i dostosowana do potrzeb uczniów, tak by ci zdobywali umiejętności i byli odpowiednio przygotowywani do samodzielnego przejścia do aktywnego i w pełni obywatelskiego życia.

Salezjanie prowadzą dziś około 1845 szkół technicznych i ośrodków kształcenia zawodowego w 108 krajach, w których kształcą ponad 1,2 miliona osób. W Europie znajduje się 196 ośrodków kształcenia zawodowego w 19 krajach europejskich (13 w państwach członkowskich UE), w których uczy się łącznie 62 640 uczniów.

Według badania przeprowadzonego w 2021 roku, we wszystkich salezjańskich ośrodkach kształcenia zawodowego w Europie, średnio 88,5% absolwentów znajduje pracę; rok po uzyskaniu kwalifikacji/dyplomu 34,46% uczniów znajduje stałe zatrudnienie/pracę w zawodzie, 54% kontynuuje naukę w celu uzyskania dyplomu lub podejmuje studia wyższe, a tylko 7,3% pozostaje bez stałej pracy.

Dlatego coraz bardziej oczywista staje się potrzeba stworzenia europejskiej sieci, która reprezentowałaby i koordynowała salezjańskie ośrodki kształcenia zawodowego w Europie. Dlatego też 28 listopada 2021 r. radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży, ks. Miguel Angel García Morcuende, spotkał się z przełożonymi inspektorii Europy, by omówić z nimi plan utworzenia takiej sieci pod nazwą “DBTech Europe”.

W okresie grudzień 2021 – kwiecień 2022 powołano do życia niewielką komisję składającą się z przedstawicieli kilku krajów europejskich, która pracowała nad określeniem założeń sieci, jej celów i treści. W kwietniu i maju tego roku “dokument ramowy” został przedstawiony księżom inspektorom do zatwierdzenia w perspektywie dalszego rozwou projektu.

Wcześniejsze doświadczenia zdobyte w ramach projektu “DBWAVE” dały wiele okazji do bardziej precyzyjnego zaprojektowania nowej rzeczywistości związanej z koordynacją kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Projekt ten obejmował działania edukacyjne mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i integrację społeczną młodych ludzi poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe. Strona internetowa https://dbtecheurope.eu przybliża drogę podjętą w tym kierunku, mieszcząc informacje oraz różne pomoce związane z salezjańskim kształceniem i szkoleniem zawodowym w Europie, które są częścią strategii przyszłej sieci.

Ten “dokument ramowy”, średnioterminowy, ma na celu osiągnięcie siedmiu specyficznych celów: promować umiędzynarodowienie profilu uczniów salezjańskich; promować rozwój zawodowy i techniczny nauczycieli, instruktorów i kierowników szkół salezjańskich; podnosić jakość, przydatność, otwartość i integralność salezjańskich systemów kształcenia  w Europie; wzmacniać rolę ośrodków, usług i systemów kształcenia zawodowego w Europie w salezjańskim programie wychowawczym; rozwijać sojusze strategiczne i budować współpracę na rzecz innowacji; promować i upowszechniać pedagogikę salezjańską, markę i wizję kształcenia zawodowego; budować sieć, która sprzyja reprezentatywności, przyjęciu kwalifikowanych procedur związanych z zarządzaniem i zrównoważonym rozwojem.

Wybrano również osobę, która będzie koordynować ten projekt, a w najbliższych miesiącach zostanie przeanalizowany plan strategiczny, a także będą omawiane: forma prawna, siedziba, podstawowy schemat organizacyjny i wszystkie kroki konieczne do zapewnienia trwałości ekonomicznej tej ważnej nowej inicjatywy salezjańskiej.

Dokument referencyjny jest dostępny na dole strony.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.