Wyspy Salomona – 200 kolejnych młodych dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli: powstaje Salezjański Ruch Młodzieżowy w wyspiarskim kraju

14 lipiec 2022

(ANS – Tetere) – 7 lipca w salezjańskiej parafii pw. Chrystusa Króla w Tetere zainaugurowano działalność Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, łącząc to z 44. rocznicą uzyskanie niepodlegości przez ten kraj. Najważniejszym punktem uroczystości była celebracja eucharystyczna, której przewodniczył bp Luciano Capelli, SDB, biskup diecezji Gizo. Uczestniczyli  w niej przedstawiciele różnych środowisk, którzy zgromadzili się, aby oddać cześć Bogu i w hołdzie swojej ojczyźnie. Uroczystość ubogaciły tańce i występy kulturalne.

Po Mszy św., w głównej części ośrodka, z udziałem 200 młodych ludzi, miał miejsce uroczysty akt inauguracji działalności Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) w kraju.

Odpowiedzialni za Ośrodek Szkolenia Rolniczego “Don Bosco” wciągnęli na maszt flagę narodową Wysp Salomona i odśpiewali hymn państwowy. Następnie główny katecheta Sam Toba poprowadził modlitwę, po czym wszystkich przybyłych gości i artystów powitał rzecznik parafii, Moses Tate, po czym nastąpiły krótkie przemówienia gości, w których ci odnieśli się do znaczenia udziału młodzieży w budowaniu przyszłości narodu.

Potem głos zabrał ks. Robinson Parappilly, dyrektor wspólnoty i proboszcz parafii, który zapytał młodych, czy są gotowi odpowiedzieć “tak” woli Bożej oraz żyć zasadami salezjańskimi, w posłuszeństwie i w służbie dla swojego kraju, jako dobrzy chrześcijanie i prawi obywatele. “Czy jesteście gotowi tworzyć rodzinę zasadzającą się na miłości, żyjąc w zgodzie i komunii z braćmi i siostrami, uczestnicząc w parafialnych działaniach na rzecz młodzieży, będąc gotowymi poświęcić swoje życie dla Chrystusa?” – zapytał. A po ich mocnym i przekonującym “tak!”, ksiądz proboszcz zaprosił ich do złożenia odpowiedniego przyrzeczenia, by mogli stać się członkami Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.

Wtedy ci młodzi ludzie jednym głosem wypowiedzieli następujące słowa przyrzeczenia:

My, członkowie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, w 44. rocznicę Święta Niepodległości Wysp Salomona składamy uroczyste przyrzeczenie:

Zobowiązujemy się do budowania naszego życia chrześcijańskiego w oparciu o wartości wychowawcze i ewangeliczne św. Jana Bosko, do bycia wiernymi, lojalnymi i uczciwymi obywatelami, aby służyć innym ze wszystkich sił, wspierając jedność i komunię wśród naszych braci i sióstr oraz budując rodziny kierujące się miłością, stosując przy tym system prewencyjny Księdza Bosko.  

Zobowiązujemy się do budowania naszego życia na zasadach religijnych, wykorzystując moc naszego rozumu, jaki dał nam Bóg, miłości i dobroci. Obiecujemy żyć pięcioma kryteriami salezjańskiej duchowości młodzieżowej, a mianowicie:  

duchowością codzienności, wykonując nasze obowiązki w nadzwyczajny sposób;  

duchowością radości i optymizmu, wnosząc szczęście i radość w życie ludzi;

duchowością przyjaźni z Panem Jezusem i Maryją, odmawiając codzienne modlitwy i biorąc udział w nabożeństwach;

duchowością komunii z Kościołem, przyczyniając się do jedności i rozwoju Kościoła;

duchowością odpowiedzialnej służby naszemu pięknemu krajowi Wysp Salomona, dbając o środowisko, chroniąc florę i faunę naszego pięknego kraju.

Niech Bóg będzie naszą pomocą”.

Po tej wzruszającej uroczystości kontynuowano spotkanie, organizując konkurs dla dzieci i młodzieży, w czasie którego uczestnicy w sposób twórczy odpowiadali na pytania: “Jak honoruję swój kraj?” i “Jak dbam o środowisko?”. Wszyscy biorący udział z pełnym przekonaniem i odwagą wyrażali swoje pomysły i propozycje, a resztę dnia dopełniły występy kulturalne i pokazy artystyczne.

Ks. Ambrose Pereira SDB

Sekretarz Biura Komunikacji Społecznej Konferencji Episkopatu Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona


InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.