Hiszpania – “Otwieramy drogi”: hasło nowej kampanii duszpasterskiej salezjanów

02 wrzesień 2022

(ANS – Madryt) – Salezjanie w Hiszpanii rozpoczęli kampanię duszpasterską w roku szkolnym 2022/2023 pod hasłem: “Abrimos Caminos” (Otwieramy drogi). Jest to pierwsza wspólna kampania obu inspektorii salezjańskich w tym kraju, inspektorii pw. Maryi Wspomożycielki (SMX) i inspektorii pw. św. Jakuba Większego (SSM).

“Otwieramy drogi, aby wzrastać jako osoby i jako wierzący, aby wzmacniać nasze wspólnoty poprzez doświadczenie wiary i braterstwa, aby spotkać Jezusa i głosić Go” – piszą salezjanie w dokumencie prezentującym nową kampanię duszpasterską. Celem jest otwarcie nowych dróg w stosunku do siebie, do innych i do Boga.

Przede wszystkim ta kampania zachęca wszystkich do spojrzenia w głąb siebie, do przyjrzenia się własnej tożsamości. Chodzi o to, by z zaskoczeniem i radością odkrywać cechy, którymi Bóg obdarzył każdego z nich.

Druga kwestia dotyczy wzmocnienia ducha rodzinnego. Poprzez zaangażowanie w budowanie braterstwa podkreśla się znaczenie wspólnoty.

Trzeci kluczowy punkt odnosi się do pierwszego głoszenia: zachęca się do przyjęcia nowości, orędzia i misji Jezusa, naszego Pana. W ten sposób człowiek odkrywa, że jest kochany i powołany przez Boga.

Akcja duszpasterska skierowana jest do wszystkich, którzy uczęszczają, animują i przebywają w domach i ośrodkach salezjańskich (młodzież, animatorzy, wychowawcy, salezjanie itd.). Stąd też punktem odniesienia jest tutaj praca działaczy duszpasterskich.

Jak zwykle to się dzieje, w ramach tej kampanii jest oferowanych wiele różnych zasobów, takich jak filmy, różne dokumenty i działania. Przy tej okazji powstała ogólnokrajowa strona internetowa, na której znajdują się wszystkie te materiały.

Głównym dokumentem jest “itinerarium” różnych obchodów, w którym wyszczególnione są te najważniejsze w każdym miesiącu roku duszpasterskiego, a które, biorąc pod uwagę różnorodność domów salezjańskich, przewiduje również obchody o charakterze międzyreligijnym.

Pedagodzy szkolni mogą znaleźć na stronie dział, który radzi, jak najlepiej wykorzystać kampanię w klasach. W tej części zawarte są propozycje dla każdej grupy wiekowej i społeczności chrześcijańskiej. Nie brakuje też zajęć w czasie wolnym, uwzględniających różne etapy edukacyjne.

W każdym miesiącu prezentowany filmik będzie przedstawiał konkretne działania realizowane w ramach kampanii w danym okresie. Ten z września-października jest już dostępny na kanale YouTube salezjanów z Hiszpanii.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.