Włochy – Inspektoria Włoch Północno-Wschodnich planuje nowy rok duszpasterski z ks. Garcíą Morcuende

08 wrzesień 2022

(ANS – Mestre) – Wrzesień to czas restartu dla wielu inspektorii salezjańskich, które w tym okresie wznawiają programowanie i planowanie działań na cały rok duszpasterski. Tak jest również w przypadku Inspektorii Włoch Północno-Wschodnich pw. św. Marka (INE), która w dniach 2-5 września odbyła serię spotkań koordynacyjnych z udziałem radcy generalnego ds. duszpasterstwa młodzieży, ks. Miguela Angela Garcíi.

W piątek, 2 września 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami z powodu Covid-19, wznowiono Dzień Szkoły dla ośrodków edukacyjnych w inspektorii. W salezjańskim Instytucie “Salesiani Don Bosco” w Mestre ponad 700 osób, w tym nauczyciele i instruktorzy z ośrodków kształcenia zawodowego, zgromadziło się na porannym szkoleniu. Po wstępnym pozdrowieniu ks. inspektora Igino Biffiego – który zachęcił obecnych do bycia misjonarzami pełnymi nadziei, do świętości, na wzór Artemide Zattiego – głos zabrał ks. García Morcuende, który mówił o marzeniach, które należy pielęgnować, aby te przyniosły owoce. “W szkole nie kształci się tylko umysł, czy przygotowuje się do przyszłej pracy, ale tutaj w grę wchodzi wychowanie całej osoby ludzkiej” – zaznaczył w swoim wystąpieniu, w którym odniósł się do niektórych inicjatyw i działań, które będą realizowane w najbliższym roku duszpasterskim.

W sobotę, 3 września, w Instytucie salezjańskim “Sardagna” w Castello di Godego, ponad stu salezjanów wzięło udział w Zjeździe Inspektorialnym. Po modlitwie otwierającej i słowach powitania ks. Biffiego, głos zabrał radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży, który podał kilka wskazań dotyczących tożsamości salezjańskiej: od “da mihi animas” do “sakramentu obecności”, odnosząc się do niektórych  wytycznych programowych KG28. Mówił o Księdzu Bosko, o jego ukochaniu dusz, jako o lustrze, w którym można się przejrzeć, odkrywając pewne wyzwania, do których podjęcia w obecnych czasach są wezwani wszyscy salezjanie. Następnie zaproponował trzy czasowniki, które powinny napędzać salezjanina – gromadzić, motywować i angażować – nakreślając cechy salezjanina Księdza Bosko: wierzący, charyzmatyczny, prorok, zdolny do rozpoznania i dowartościowania młodych, z którymi ma do czynienia, odpowiedzialny, źródło inspiracji, ojcowski, wizjoner, pokorny.

W niedzielę 4 września, ponownie w Mestre, miała miejsca Konsultacja dotycząca dróg Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS), w której uczestniczyło ponad 60 osób, w tym salezjanie, córki Maryi Wspomożycielki i ludzie młodzi, którzy zebrali się, aby zastanowić się i zaplanować różne formy działania, które zostaną zaproponowane młodym ludziom w ciągu roku. Po wstępnych pozdrowieniach, które skierował nie tylko ks. Biffi, ale także s. Palmira De Fortunati, przełożona inspektorii Triveneto, głos zabrał ks. García Morcuende, który podzielił się refleksją na temat: “Okres dorastania i młodości: wiek powołania i towarzyszenie MGS”. Radca generalny wskazał na kilka aspektów procesu towarzyszenia salezjańskiego: dojrzałość wychowawcy i dojrzałość młodego człowieka; uwzględnienie etapów życia i postrzeganie dorastania jako czasu przemiany i młodości i  jako czasu ważnych wyborów; etapy procesu rozeznawania powołania; odwaga propozycji powołaniowej, ideałów powołaniowych, wychowania do wartości; pedagogika salezjańska, która umie odpowiedzień na pytanie, dlaczego towarzyszyć młodym ludziom i jak im towarzyszyć w środowisku, w grupie i osobiście.

I wreszcie w poniedziałek, 5 września, po raz kolejny w Mestre, miał miejsce Dzień inauguracji roku z udziałem ekip Salezjańskich Dzieł Społecznych, w którym wzięło udział 30 osób świeckich i salezjanów z 7 placówek, które w regionie Triveneto mają w swoich ośrodkach młodzież najbardziej potrzebującą i pokrzywdzoną. “Jednym z największych wyzwań – powiedział przy tej okazji ks. García Morcuende – jest budowanie osobowości ludzi młodych i rozeznanie, co możemy im zaoferować, aby stali się rzeczywiście obywatelami przyszłości”. Jego oceny dotyczyły różnych wymiarów działań na rzecz młodzieży: edukacyjno-kulturowych, aby pomóc młodym ludziom w budowaniu ich jednolitej tożsamości/osobowości; wychowania do wiary, rozwijających ich wnętrze i sprzyjających spotkaniu z Bogiem; stowarzyszeniowych, wzmacniających poczucie przynależności do grupy, a także powołaniowych, pomagających młodym ludziom zrozumieć, jaki jest ich program życia. Spotkanie zakończyło się Eucharystią w liturgiczne wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuty, będącej przykładem świętości w misji na rzecz najuboższych i najbardziej pokrzywdzonych.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.