Peru – Kapituła Inspektorialna Salezjanów: „Kontynuujmy naszą misję!”

20 wrzesień 2022

Lima, Peru – wrzesień 2022 – W dniach 11-17 września salezjanie z Peru mieli swoją Kapitułę Inspektorialną w salezjańskim domu rekolekcyjnym „Tabor”. Był to czas słuchania i rozeznania, w którym 32 członków Kapituły i 12 świeckich z różnych sektorów inspektorii starało się przeanalizować i wzmocnić swoje zaangażowanie i wierność misji salezjańskiej. „Kapituła ta była przeżywana z wielką nadzieją, podejmując nowe wyzwania związane z obecnymi czasami. Chcemy odnieść się do XXVIII Kapituły Generalnej, która w swoich ośmiu priorytetach wyznacza nam drogę” – stwierdził ks. Manuel Cayo, przełożony inspektorii PER. Powiedział również, że jako zaangażowani salezjanie pracują także nad czterema zaleceniami, które po wizytacji pozostawił ks. Hugo Orozco, radca regionu Śródziemnomorskiego:
- zaszczepić kultury powołaniowej wśród salezjanów w Peru.
- Jak wzmocnić naszą wspólną misję ze świeckimi.
- Jak wzmocnić naszą jakość w naszych relacjach braterskich.
- Kontynuować chodzenie w przeprojektowaniu naszej misji.
Oprócz tego wszystkiego zostały opracowane synodalnie następujące tematy i procesy:
- Wniosek i projekcja 28 Kapituły Generalnej.
- Prezentacja Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego na zakończenie procesu jego aktualizacji.
- Prezentacja Projektu Edukacyjnego Duszpasterstwa Prowincji (2022-2027) na zakończenie procesu jego aktualizacji.
- Pogłębienie i zdefiniowanie Planu Animacji i Rządu (2022-2027), który przewiduje rekonfigurację obecności salezjańskiej w Peru.Dall’11 al 17 settembre i Salesiani del Perù hanno celebrato il loro Capitolo Ispettoriale presso la
- zaszczepić kulturę powołaniową wśród salezjanów w Peru;
- wzmocnić wspólną misję ze świeckimi;
- podnieść jakość relacji braterskich;
- kontynuować proces reorganizacji misji.
Oprócz tego omówiono w sposób synodalny następujące kwestie:
- wdrożenie zaleceń XXVIII Kapituły Generalnej;
- prezentacja Inspektorialnego Programu Organicznego na zakończenie procesu aktualizacji;
- przedstawienie Inspektorialnego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego (2022-2027);
- pogłębienie i dopełnienie Programu Animacji i Zarządzania (2022-2027), który zakłada reorganizację placówek salezjańskich w Peru.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.