Azja Wschodnia-Oceania – Salezjańska Szkoła Komunikacji Społecznej: mowa nienawiści w sieci stała się kolejnym obszarem misji salezjanów na rzecz młodzieży potrzebującej

12 październik 2022

(ANS) – Salezjanie i ich współpracownicy zaangażowani w komunikację społeczną w inspektoriach regionu Azja Wschodnia-Oceania mieli okazję wiąć udział w kolejnym spotkaniu online w ramach Salezjańskiej Szkoły Komunikacji Społecznej. W czasie tego spotkania 24 jego uczestników odniosło się do tematu refleksji i dyskusji, którego dzisiaj nie można pominąć, a którym jest mowa nienawiści w sieci.

Sesję, która odbyła się 29 września, prowadził ks. Marian Naing, salezjanin z Birmy, który podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przemocy słownej w sieci, a zwłaszcza jej wpływu na życie ludzi, a w szczególności młodzieży.

Rozpoczynając swoje wystąpienie, zauważył on, że mowa nienawiści jest groźnym zjawiskiem w całym cyfrowym świecie, które urosło do rangi wielkiego wyzwania do tego stopnia, że zaczęło skupiać ono powszechną uwagę; zazwyczaj poprzedza ona również różne rodzaje przemocy, wymierzonej zwłaszcza przeciwko mniejszościom.

Jednak, jak stwierdził ks. Naing, pomimo skali problemu, obecnie nie ma jednej jejgo definicji i często problematyczne jest znalezienie rozróżnienia między swobodnym wyrażeniem myśli a mową nienawiści. W języku potocznym termin “mowa nienawiści” (hate speech): odnosi się ogólnie do obraźliwych wypowiedzi skierowanych pod adresem grupy lub jednostki, które odnoszą się do takich cech, jak rasa, religia czy płeć, a które mogą zagrażać pokojowi społecznemu.

Strategia i plan działania ONZ w odniesieniu do mowy nienawiści definiuje “mowę nienawiści” jako “każdy rodzaj komunikacji ustnej, pisemnej lub behawioralnej, która atakuje lub używa języka pejoratywnego lub dyskryminującego w odniesieniu do osoby lub grupy ze względu na ich tożsamość, innymi słowy, ich religię, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć lub inny czynnik tożsamości”.

Wszystkie platformy cyfrowe mogą stać się narzędziami do przekazywania i rozpowszechniania mowy nienawiści, ale ponieważ duża część świata komunikuje się za pośrednictwem sieci społecznościowych, to właśnie te ostatnie odgrywają ważną rolę w rozprzestrzenianiu się nienawiści w sieci.

Badanie, na które powołuje się ks. Naing, wykazało, że znaczna liczba nastolatków i starszej młodzieży jest lub była ofiarami mowy nienawiści w sieci. Skutki takiej mowy nienawiści mogą prowadzić do poważnych szkód psychicznych, zwłaszcza u młodych ludzi, którzy są jeszcze w procesie rozwoju indywidualnego.

“Można powiedzieć, że internetowa mowa nienawiści stała się kolejnym polem misyjnym salezjanów, gdy chodzi o potrzebującą młodzież” – oświadczył. 

Rządy, grupy religijne, różne organizacje podejmują znaczne wysiłki, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Jednakże ludzie przekazu w świecie salezjańskim są wezwani do coraz większego zanurzenia się w świecie cyfrowym i do przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci: jest to służba, którą można wykonywać tylko wspólnie z młodzieżą.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.