Włochy – 12. spotkanie realizatorów salezjańskich europrojektów 2022

23 listopad 2022

(ANS – Turyn) – W dniach od 16-19 listopada, w Turynie-Vladocco odbyło się dwunaste spotkanie realizatorów salezjańskich europrojektów, przy czym główne obrady obejmowały dwa dni. Program tego spotkania, którego organizatorem był Sektor Duszpasterstwa Młodzieży, a w którym wzięło udział 116 osób, obejmował szkolenie dotyczące składania wniosków w ramach programu “Erasmus”, dzielenia się dobrymi praktykamia, współpracy szkół salezjańskich w Europie, prezentację “DB Tech Europe” i partnerów z danych instytucji i firm. Koordynatorem obrad był Ivan Toscano, referent ds. “DB Tech Europe” Sektora Duszpasterstwa Młodzieży.

Ta sieć, która powstała w 2013 roku, stawia sobie trzy cele. Pierwszym jest rozwój i konsolidacja sieci salezjańskiej w celu zwiększenia zdolności do współpracy partnerskiej na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym, z uwzglęgnieniem możliwości w dziedzinie edukacji i kształcenia, jakie istnieją w Europie. Drugim - oferowanie metodologii i narzędzi do optymalnego zarządzania wspólnymi projektami europejskimi, z uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej i promowania europejskich wartości demokracji i solidarności. I wreszcie, trzecim –  zachęcanie do udziału w warsztatach szkoleniowych w celu zapoznania się z podstawami opracowywania projektów europejskich i spróbowania swoich sił w pisaniu projektów w odpowiedzi na oferty związane z dofinansowaniem europejskim.

“Jako salezjanie nawiązaliśmy w ramach pieczołowitej pracy szeroką sieć kontaktów z różnymi środowiskami lokalnymi, inspektorialnymi, krajowymi i europejskimi, czego rezultatem jest teraz owocna współpraca” – twierdzą odpowiedzialni za sieć. “Od momentu powstania do dnia dzisiejszego grupa uczestników poszerzyła swoją sieć, uczestnicząc w planowaniu obejmującym wiele propozycji dotyczących następujących kluczowych kwestii: kształcenie i szkolenie; zatrudnienie młodzieży; włączenie społeczne osób słabszych; udział młodzieży w życiu demokratycznym; wsparcie i integracja obywateli państw trzecich; dialog międzykulturowy i wzajemne poznanie; stosunki międzypokoleniowe; zrównoważenie środowiskowe”.

W czasie wolnym uczestnicy spotkania wzięli udział w zwiedzaniu z przewodnikiem Valdocco i Colle Don Bosco oraz w spacerze po historycznym centrum Turynu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe Piemontu, Valle d'Aosta i Litwy, co miało miejsce we współpracy z “Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale” (CNOSF-FAP) regionu Piemontu.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.