Kenia – Szkolenie instruktorów kształcenia zawodowego w zakresie pedagogiki Księdza Bosko na miarę XXI wieku

05 styczeń 2023

(ANS – Nairobi) – Biuro Planowania i Rozwoju (ang. PDO) inspektorii Afryki Wschodniej (AFE), za pośrednictwem biura delegata inspektorialnego ds. duszpasterstwa młodzieży, zorganizowało czterodniowe szkolenie dla instruktorów kształcenia zawodowego w zakresie pedagogiki Księdza Bosko na miarę XXI wieku. Szkolenie odbywające się w tych dniach w Nairobi zgromadziło 45 instruktorów z pięciu salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego w Kenii: Nairobi, Makuyu, Embu, Kakuma i Marsabit.

Szkolenie, zorganizowane przez ks. Sahaya G. Selvama, delegata inspektorialnego ds. duszpasterstwa młodzieży, oraz pana Ngure Githinji, ma na celu wzmocnienie poczucia przynależności salezjańskich instruktorów ośrodków do dzieła salezjańskiego oraz szerzenie wśród nich salezjańskiej kultury wychowawczej. Celem kursu jest też przybliżenie historii Księdza Bosko i jego systemu wychowawczego, podkreślając jego znaczenie dla sektora kształcenia zawodowego w Kenii w XXI wieku, a także –dostarczenie edukatorom nowej wiedzy i zapoznanie ze strategiami pedagogicznymi odpowiednimi dla obecnych czasów, uwzględniając inteligencję wieloraką, uczenie się wspomagane technologią, umiejętności korzystania z informacji, uczenie się w służbie innym czy systemy zarządzania nauką.

Prowadzący kurs korzystają z podręcznika opracowanego przez “Don Bosco Tech Africa” - organ nadzorujący salezjańskie kształcenie zawodowe w regionie Afryki i Madagaskaru - który opisuje trzy główne obszary tematyczne:

–    Ksiądz Bosko a Salezjańska Misja Wychowawcza;  

–    Salezjańskie podejście do duszpasterstwa wychowawczego;

–    Edukacja XXI wieku.

Zwracając się do uczestników, ks. George TJ, dyrektor “Don Bosco Tech Africa”, zaznaczył, że salezjańska pedogika jest doceniana i stosowana przez wiele osób na całym świecie, i że istotne jest odpowiednie przygotowanie ludzi młodych do życia, przy uwzględnieniu szybkich zmian związanych z technologią.

Ze swojej strony ks. Selvam uwypuklił wielkość salezjańskiej pedagogiki i podkreślił znaczenie odpowiedniego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

“Pedagogia Księdza Bosko dla XXI wieku” to projekt “Don Bosco Tech Africa” (DBTA), realizowany w ramach Globalnego Programu (GP) wspieranego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) za pośrednictwem niemieckiej Salezjańskiej Prokury Misyjnej “Don Bosco Mondo”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.