Pakistan – Salezjańska misja w Lahaur
Wyróżniony

10 styczeń 2023

(ANS – Lahaur) – Pakistan jest krajem, który jest nękany takimi problemami, jak niestabilność polityczna, terroryzm, ubóstwo i napięcia wewnętrzne. Do tego dochodzi nierozwiązana sporna kwestia Kaszmiru między Indiami a Pakistanem, zaś sąsiedni Afganistan łączy się z przepływem uchodźców i infiltracją terrorystów. Religię islamską wyznaje 96,5% ludności. Chrześcijanie stanowią zaledwie 1,5%, w połowie są to katolicy, a w połowie protestanci. W Lahaur, w dzielnicy Youhanabad, gdzie znajduje się dom salezjański, jest wielu chrześcijan. Jednak będąc niewielką mniejszością, ich życie nie jest łatwe, a w wymiarze społecznym mają niewiele możliwości.

Dla wszystkich Pakistańczyków, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan, religia zajmuje ważne miejsce w społeczeństwie, religijność jest powszechna, a religia przenika całe życie obywatelskie. Pozytywną cechą tego kraju jest bardzo młode społeczeństwo, z niską średnią wieku, a tym samym wysokim odsetkiem dzieci i młodzieży.

W Lahur – w jednym z dwóch ośrodków salezjańskich w kraju, drugi znajduje się w Kwecie – pracuje obecnie dwóch salezjanów. Ks. Noble Lal, pierwszy salezjanin z Pakistanu, który jest dyrektorem i ekonomem wspólnoty oraz dyrektorem szkoły technicznej, a takżę pan Piero Ramello, salezjanin koadiutor i misjonarz, pochodzący z Okręgu Piemontu i Doliny Aosty (ICP), który jest nauczycielem w szkole.

W Lahaur działa również “Don Bosco Educational Society”, która świadczy usługi edukacyjne zarówno w zakresie edukacji formalnej, w ramach “New Don Bosco Higher Secondary School”, jak i w zakresie kształcenia zawodowego, co czyni w ramach “Don Bosco Technical Centre”. Ten ostatni ośrodek oferuje różnorodne programy szkolenia zawodowego, starając się odpowiedzieć na potrzeby społeczności i zaradzić problemowi bezrobocia wśród młodzieży. W ramach projektu “Don Bosco Education” salezjanie zapewniają również wysokiej jakości, tanią edukację zmarginalizowanym społecznościom w Pakistanie. 

W salezjańskiej edukacji dziewcząt szczególną uwagę zwraca się na zmniejszenie liczby osób porzucających naukę. Niestety, ze względu na konieczność zadbania o rodzinę lub powszechność wczesnych małżeństw, wiele dziewcząt porzuca naukę przed zakończeniem obowiązku szkolnego. Dzieje się tak w etnicznych społecznościach wiejskich, a także w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Lahaur, czemu towarzyszy przekonanie, że porzucenie szkoły w celu pomocy rodzinie lub wczesne małżeństwo (często wbrew woli dziewczyny) jest jedynym rozwiązaniem dla materialnej biedy.

W przypadku dziewcząt salezjanie w Pakistanie realizują programy wsparcia społecznego i edukują je w zakresie ich praw, wzmacniając ich poczucie własnej wartości. Synowie Księdza Bosko starają się zachęcić te dziewczęta do kontynuowania nauki, organizując także różne kursy zawodowe, w ramach których mogą nauczyć się wykonywania danego zawodu. Jedna z wychowanek z salezjańskiego ośrodka stwierdza: “Jeśli będziemy się uczyć, możemy liczyć na jaśniejszą przyszłość”.

Zważywszy na to, że miejscowa ludność jest bardzo uboga i składa się głównie z wielodzietnych rodzin, salezjanie pobierają bardzo niskie czesne i starają się o stypendia dla dzieci i młodzieży, tak aby wszyscy mogli ukończyć naukę i stać się samodzielnymi członkami społeczeństwa. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.