Hiszpania – Wyzwania związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w salezjańskim projekcie edukacyjnym

06 marzec 2024

(ANS – Madryt) – W czwartek 29 lutego i piątek 1 marca 2024 r., w domu salezjańskim Atocha w Madrycie odbyła się dziesiąta edycja Salezjańskich Dni Komunikacji Społecznej na temat “Sztuczna inteligencja. Klucze i wyzwania związane z nowym polem”. Uczestniczyło w nich około stu osób zainteresowanych tym tematem, które chciały się dowiedzieć, w jaki sposób podejść do tego nowego paradygmatu komunikacyjnego z salezjańskiego punktu widzenia, czyniąc to w służbie edukacji i “Dobrej Nowiny”.

Po powitaniu uczestników ze strony delegatów ds. komunikacji społecznej obu hiszpańskich salezjańskich inspektorii – ks. Javiera Valiente, delegata inspektorii pw. św. Jakuba Większego (SSM), także delegata krajowego, i ks. Carlosa Martína, delegata inspektorii pw. Maryi Wspomożycielki (SMX) – głos zabrał ks. Valente, który wygłosił prelekcję nt. “Od inteligencji zbiorowej do sztucznej inteligencji. Salezjańska wizja edukacji, komunikacji i młodzieży”.

Prelegent stwierdził m.in: “Komunikacja jest częścią salezjańskiego DNA. Dziś postrzegamy Księdza Bosko jako kompletnego, wielowymiarowego człowieka przekazu, posiadającego innowacyjną wizją czasów, w których żył. Był w stanie stworzyć prawdziwy ekosystem komunikacyjny w Oratorium, który stanowił doskonałą maszynę komunikacji. Sztuczna inteligencja jest nową formą komunikacji, którą należy pogłębić, aby móc ją zastosować w nauczaniu i ewangelizacji naszej młodzieży”.

W drugiej sesji tego dnia prof. Charo Fernández Aguirre, nauczycielka związana z “Escuelas Católicas” i ekspert w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i szkoleniu nauczycieli, przeanalizowała “wewnętrzną strukturę” sztucznej inteligencji i sposób działania różnych modeli aplikacji wykorzystujących ten rodzaj inteligencji, podając pewne wskazówki dotyczące ograniczeń i zalet ich zastosowania w edukacji.

Zapytana o to, w jaki sposób można zastosować sztuczną inteligencję w edukacji, odpowiedziała: “Należy to czynić bez pośpiechu, ale i bez zatrzymywania się, ponieważ jest to nowy sposób przetwarzania informacji, który zmienia wszystko i jest nie do zatrzymania. Już dziś jest to rzeczywistość i postęp w tym względzie następuje bardzo szybko”.

W czwartkowe popołudnie odbyły się również dwie serie warsztatów prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach, co przebiegało w stylu tak zwanych “rozmów TEDx”; te pozwoliły uczestników na wgląd w sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w komunikacji, kreatywności i edukacji. Ponadto obecne osoby mogły skorzystać ze wskazówek niektórych profesorów, takich jak Javier Monteagudo, który współpracuje z kilkoma instytucjami edukacyjnymi na polu szkolenia nauczycieli w kontekście zmian zachodzących w edukacji, czy Francisco García Donate, wykładowca uniwersytecki i członek “Digital Communication” w firmie konsultingowej “LLYC Global”.

Uczestnicy, o czym świadczą późniejsze ich komentarze, byli zaskoczeni ogromnym potencjałem zaprezentowanych narzędzi, uświadomili sobie jednocześnie potrzebę wielkiej odpowiedzialności i umiarkowania w tym względzie, starając się lepiej zrozumieć tę nową technologię; obradując w grupach, starali się jak najlepiej rozeznać, w jaki sposób ten nowy sposób przetwarzania informacji może być wykorzystany w nauczaniu, w celu jego poprawy, i formowaniu bardziej krytycznych, zaangażowanych i odpowiedzialnych obywateli w danym środowisku.

W czasie tego spotkania uczestnicy zadawali różne pytania, w tym te dotyczące etyki treści generowanych przez sztuczną inteligencję, a także wątpliwości co do praw autorskich do tych treści. Na te pytania, a także inne, prelegenci udzielali odpowiedzi, zaznaczając, że w związku z tym, że jest to eksperymentalna i szybko rozwijająca się dziedzina, wyzwania, którymi starają się stawić czoła eksperci, dotyczą właśnie regulacji prawnych, a także ustalenia wspólnych kryteriów etycznych.

Przed południem w piątek 1 marca Idoia Salazar, ekspert i konsultant w dziedzinie regulacji cyfrowych, prawnik w Radzie Stanu i wykładowca prawa cyfrowego, bardziej dogłębnie wyjaśniała tę ostatnią kwestię.

“Problemem nie są narzędzia sztucznej inteligencji, ale ci, którzy je obsługują, z całym ryzykiem manipulacji, z jakim możemy mieć do czynienia w przypadku kampanii manipulacji ideologicznej w polityce lub w innych podobnych przypadkach. Stąd też musimy musimy być bardzo uważni i czujni na takie sytuacje, wdrażając odpowiednie przepisy i kryteria etyczne, które będą bronić praw człowieha” - powiedziała. 

I dodała jeszcze: “Podejmowano próby stworzenia globalnego kodeksu etycznego dla sztucznej inteligencji, ale nie było to możliwe ze względu na różną wrażliwość kultur na całym świecie. W każdym razie narzędzia takie jak “ChatGPT” i inne już ustalają pewne zasady i algorytmy w szkoleniu swoich modeli sztucznej inteligencji, które nie pozwalają im odpowiadać na pytania, jak zrobić bombę, zmontować broń, popełnić samobójstwo/morderstwo... A systemy sztucznej inteligencji zaczynają uwzględniać zestaw takich wartości, jak sprawiedliwość, solidarność, współpraca, empatia, równość płci i niedyskryminacja rasowa... Jednak przed nami jeszcze długa droga i w tym sensie Unia Europejska już zaczęła regulować niektóre aspekty, aby zapobiec ryzyku, jakie może zagrażać obywatelom”.

Piątkowa sesja zakończyła się pracą w grupowach, w ramach której uczestnicy dzielili się spostrzeżaniami i dyskutowali o tym, co usłyszeli i czego dowiedzieli się podczas warsztatów, konsolidując swoją wiedzę i poszukując możliwości współpracy w tym względzie pod kierunkiem osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną w placówkach salezjańskich w Hiszpanii.

Źródło: Salesianos.info

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.