Indie – BREADS wspiera partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz Kerali wolnej od uzależnień

06 marzec 2024

(ANS – Thiruvananthapuram) – “My, dorośli, na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć jutro. Jego imię brzmi dzisiaj”. Te słowa poetki Gabrieli Mistral przytoczyli Manoj Kumar, przewodniczący Komisji Ochrony Praw Dziecka w Kerali (KSCPCR), i ks. George PS, dyrektor BREADS - Biura Planowania i Rozwoju Indii-Bangalore (INK), co miało miejsce w czasie dużej konferencji na temat użależnień wśród nieletnich. Oświadczając to, podkreślili potrzebę pilnego podjęcia wspólnych działań w celu ograniczenia i zapobiegania coraz częstszemu uzywaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży w Kerali. 

KSCPCR i BREADS wspólnie zorganizowały konferencję, która odbyła się 29 lutego 2024 r. w Thiruvananthapuram. Uczestniczyło w niej 178 osób z różnych departamentów rządowych i organizacji pozarządowych, w różnym stopniu zainteresowanych problemem narkomanii wśród młodych ludzi w Kerali i chętnych do poszukiwania niezbędnych środków, by rozwiązać ten problem. 

Ks. Philip Parakattu SDB, odpowiedzialny za program “Drug Rehabilitation Education and Mentoring” (DREAM) z ramienia BREADS, Biura, które działa na rzecz społeczeństwa wolnego od uzależnień w Kerali, starając się uwrażliwiać na ten problem, udzielać porad i zapewnić usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, przedstawił program obrad. 

Każdy z kluczowych przedstawicieli rządu Kerali - dr V Venu, sekretarz stanu Kerala; dr K V Manoj Kumar, przewodniczący KSCPCR; dr Sharmila Mary Joseph, pierwszy sekretarz ds. kobiet i dzieci, sprawiedliwości społecznej i samorządu lokalnego; dr S Shanavas, dyrektor generalny ds. edukacji – powiedział o działaniach, jakie podejmuje jego departament w zakresie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

I tak, w latach 2018-2024 Departament Akcyzy w ramach programu VIMUKTHI udzielił porad 17 951 osobom i objął leczniem 123 266 osób. Zaś Departament Zdrowia objął leczeniem 3043 nieletnich, a Departament Kobiet i Dzieci uczynił to wobec 516 nieletnich w latach 2022-23. Rozmiar współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi i te liczby dają wyobrażenie o powadze problemu, który niestety stale rośnie.

Potem różne agencje przedstawiły swoje działania mające na celu rozwiązanie problemu, a ich wysiłki i interwencje zostały docenione przez wszystkich uczestników spotkania. Sekretarz stanu powiedział, że rząd indyjskiego stanu Kerala uważa zapobieganie uzależnieniom i rehabilitację za ważne i złożone kwestie, które wymagają pilnych działań.

W czasie tej konferencji wskazano pewne rozwiązania, gdy chodzi o zapobieganie narkomanii wśród młodych ludzi:

  • Wzmocnienie współpracy między policją a różnymi departamentami na szczeblu stanowym;
  • właściwa koordynacja współpracy między różnymi departamentami rządowymi na szczeblu stanowym w celu ujednolicenia usług;
  • towarzyszenie działaniom organizacji pozarządowych, które są bardzo cenne, i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w perspektywie skoordynowanych działań;
  • zbadanie możliwości współpracy między komisariatami policji a przyjaznymi dzieciom psychologami i ośrodkami rehabilitacyjnymi;
  • wsparcie edukacji włączającej dla dobra dzieci;
  • podjęcie skoordynowanych działań z udziałem rodziców, nauczycieli i władz oraz wdrażanie odpowiednich programów edukacyjnych w szkołach;
  • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przepisów dotyczących zażywania, posiadania i przekazywania substancji psychoaktywnych;
  • zapewnienie obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli na temat uzależnień i zapobiegania im;
  • przeprowadzenie odpowiedniej “diagnozy społecznej” w celu poznania zakresu problemu, przeprowadzenie ankiet na poziomie lokalnym i  “mapowanie” podatności na zagrożenia;
  • tworzenie ośrodków detoksykacyjnych dla dzieci i kobiet.

Pod koniec spotkania przewodniczący KCPCR zapewnił, że wszystkie sugestie i uwagi zostaną uwzględnione i przedstawione rządowi stanowemu w celu ulepszenia polityki w tym względzie.

Dzięki szeroko zakrojonej akcji w dziesięciu z czternastu dystryktów Kerali, zapoczątkowanej w 2021 roku,  inicjatywa BREADS o nazwie “DREAM” dotarła do 1 038 723 dzieci, 88 969 rodziców, 2 342 nauczycieli i 4 347 interesariuszy, znajdując wyraz w różnym programach pomocowych. Poprzez usługi doradcze i swój ośrodek rehabilitacji, “DREAM” i Sieć “Don Bosco” są w stanie, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pomagać młodym ludziom z Kerali w uwolnieniu się od uzależnienia. I ta konferencja była dobrym prognostykiem w tym względzie. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.