Indie – Salezjanie w Azji Południowej: strategiczna i perspektywiczna koncepcja pracy
Wyróżniony

17 luty 2017

(ANS – Nowe Delhi) – Konferencja Salezjańskich Inspektorii Azji Południowej (ang. SPCSA) to organ, którym kieruje ks. Maria Arokiam Kanaga, radca regionu, a który tworzą odpowiedzialni za salezjańskie okręgi Azji Południowej. Jej celem jest rozwój wspólnych kierunków i inicjatyw w następujących sektorach: edukacja, duszpasterstwo młodzieży, misje, komunikacja społeczna i formacja. W dniach 8-9 lutego w Nowym Delhi, w ramach okresowej weryfikacji działań SPCSA odbyło się spotkanie, którego celem było opracowanie strategicznej i perspektywicznej koncepcji pracy salezjanów w tym regionie. 

Conrad Saldanha

SCPSA, w ramach swoich ekip, które współpracują między sobą oraz z odpowiednimi biurami inspektorialnymi i krajowymi, przeprowadziła, na polecenie ks. Kanagi, szeroką konsultację, trwającą już rok, w celu weryfikacji obecności salezjanów w regionie i wypracowania długoterminowej koncepcji strategicznej odnoszącej się do przyszłości.

Wymagało to pogłębionej refleksji dotyczącej newralgicznych punktów posłannictwa salezjańskiego: jacy są/powinni być uprzywilejowani odbiorcy salezjańskiej działalności; obecnie oferowane propozycje i te, które można ewentualnie zaproponować; czy konieczna jest zmiana mentalności, aby lepiej oddziaływać... Ta refleksja dotyczyła również roli i funkcji tego organu, jakim jest SPCSA. 

Dzięki długiej i poważnej pracy, także w formie wywiadów z odpowiedzialnymi, focus group w Rodzinie Salezjańskiej i rozbudowanego kwestionariusza, zostało zgromadzonych wiele danych, a obecnie jest w trakcie opracowywania Program Strategiczny, który zostanie przedstawiony Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie w dniu 1 marca, w czasie Wizyty d’Insieme w Azji Południowej.

Można wskazać na trzy znaczące owoce tego doświadczenia:

  • lepsze zrozumienie tożsamości salezjańskiej;
  • wypracowanie stragegicznego planu odnośnie do posłannictwa salezjańskiego;
  • rozpoznanie, w jaki sposób można polepszyć skuteczność i efektywność osób, struktur i procesów związanych z progresywną realizacją posłannictwa salezjańskiego.

A poza tym, te działania pomogły salezjanom wzmocnić poczucie przynależności do regionu i inspektorii, dostarczając odpowiednie narzędzia i podstawy do przyszłych konkretnych planów. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.