Włochy – Kierunek magisterski dla wychowawców młodzieży w okresie dojrzewania na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim

26 maj 2017

(ANS – Rzym) – Potrzeba wsparcia i towarzyszenia lokalnym Kościołom w procesach wychowania do wiary, ukierunkowanych na ludzi młodych w okresie dojrzewania (14-19 lat), w kontekście, który stawia na uprzywilejowanym miejscu integralne wychowanie “dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela”, przekonała Instytut Katechetyki Wydziału Nauk o Wychowaniu (FSE) Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) do wprowadzenia kierunku magisterskiego pierwszego stopnia w zakresie wychowania dojrzewającej młodzieży w środowisku kościelnym.

Ta propozycja, która zrodziła się na prośbę i we współpracy z Krajowym Biurem Katechetycznym (UCN) i Służbą Krajową Duszpasterstwa Młodzieży (SNPG) przy Konferencji Episkopatu Włoch, stanowi także odpowiedź na bardzo odczuwaną potrzebę tego rodzaju specyficznej kwalifikacji i dokształcenia w odniesieniu do dyrektorów Biur Katechetycznych włoskich diecezji i ich współpracowników.

W tym znaczeniu ten kierunek realizuje cele dotyczące uaktualnienia wiedzy w zakresie nauk o wychowaniu i specjalistycznego szkolenia w zakresie metody katechetyczno-duszpasterskiej, starając się przygotować studentów do podjęcia odpowiedzialności i zadań związanych z koordynacją w diecezji i parafi duszpasterstwa i katechezy ukierunkowanej na dojrzewającą młodzież. 

Stąd też pierwszymi adresatami tej inicjatywy są dyrektorzy i współpracownicy Diecezjalnych Biur Katechetycznych (UCD) i Diecezjalnej Służby Duszpasterstwa Młodzieży (SPGD), jak również wychowawcy, którzy pełnią swoją służbę w oratoriach i ośrodkach młodzieżowych (OCG). By stać studentem na tym kierunku magisterskim trzeba mieć bakalaureat/licencjat z filozofii lub teologii albo nauk o wychowaniu czy bardziej ogólnie – z nauk humanistycznych (społecznych). Jako goście (wolni słuchacze) mogą być przyjęte te osoby posiadające “curriculum vitae”, które kierownik tego kierunku uzna za odpowiednie. 

Gdy chodzi o cele formacyjne, ten kierunek nie łączy się jedynie z przekazaniem wiedzy i odpowiednich treści, ale także – z umiejętnością ich opanowania, przetworzenia, zarządzania nimi i zastosowania. Dlatego też dane zakresy tematyczne i treści nauczania będą przekazywane w ramach normalnych wykładów, a potem pogłębiane i doświadczane w ramach warsztatów i praktyk.

Studia na tym kierunku magisterskim, który kładzie szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie, obejmują 1500 godzin wykładów, co daje 60 ECTS, a ich czas trwania to 15 miesięcy (od września tego roku do grudnia 2018 r.), przewidując różne okresy bardziej intensywnego uczestnictwa.  

Ich miejscem będą pomieszczenia UPS w Rzymie. Chcą one stanowić wkład Instytutu Katechetycznego, na gruncie Kościoła Włoskiego, w przygotowanie Synodu Biskupów, który odbędzie się w 2018 roku na temat: “Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

Więcej informacji na stronie: rivistadipedagogiareligiosa.unisal.it

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.