Brazylia – “Kościół promuje i docenia ludy tubylcze”

14 listopad 2017

(ANS – Manaus– “Jednym z celów nadzwyczajnego Synodu dla regionu panamazońskiego jest znalezienie nowych sposobów ewangelizacji ludów tubylczych w tym regionie (…). Organizując ten Synod, Kościół odgrywa ważną rolę religijną, polityczną, etniczną i moralną w obronie bioróżnorodności, biomów, lasów, gór, jezior, istot żyjących i różnic między tymi ludami”. Te słowa wypowiedział ks. Justino Sarmento Rezende, pochodzący z grupy etnicznej Tuyuka, pierwszy tubylczy salezjanin, który został wyświęcony na kapłana 23 lata temu.

Jakie cele powinien postawić sobie Synod Biskupów?

Jednym z celów jest określenie nowych dróg ewangelizacji ludów tubylczych. We wszystkich regionach Panamazonii już istnieją dobre doświadczenia, innowacyjne, które osiągnęły sukces. Ale chodzi tu o doświadczenia lokalne, związane z małymi grupami. Uważam, że ci, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Synodu, powinni je uwzględnić, ponieważ w ten sposób mogą wnieść dobry wkład w obrady synodalne.

Czy ludy tubylcze są powiadomione o tym, że taki Synod się odbędzie? 

To jest problem, który nas niepokoi. Obawiam się, że wielu z nich nic nie wie o tym, ponieważ żyje bardzo daleko od ośrodków miejskich i nie ma dostępu do informacji. Księża i misjonarze muszą stać się informatorami i promotorami tego wydarzenia.

Co przedstawia ta decyzja papieża?

Dla nas, tubylców, nasze życie istot ludzkich pozostaje w ścisłej relacji z istotami żywymi i przyrodą. My bronimy tych form życia, szanujemy je, nie niszcząc ich, używając tylko tego, co jest konieczne w zrównoważony sposób. I dlatego uważam, że Synod będzie okazją do ważnych debat w różnych krajach regionu.

O jakich kwestiach nie można zpomnieć?

Nie powinno zabraknąć studium, pogłębienia oraz stworzenia narzędzi, dzięki którym będą uznane i odprawiane nabożeństwa liturgiczne w językach tubylczych. To pociąga za sobą naukę tych języków i przyswojenie lokalnych kultur. Nie powinno zabraknąć także tematów związanych ze święceniami kapłańskimi, diakonatem, kapłaństwem osób zamężnych; w tym względzie są różne opinie, ale uważam, że rzeczą ważną jest omówienie tego zagadnienia.  

Czego się oczekuje od tego wydarzenia?

Mam nadzieję, że będzie to nowy moment dla Kościoła w regionie amazońskim, który pomoże lepiej zrozumieć amazoński świat i który przyczyni się do wypracowania nowego sposobu postrzegania świata oraz wpłynie na politykę publiczną w regionie. Pracuję nad tym, aby było to szczególne wydarzenie dla nas, tubylców.

Źródło: Agenzia Fides

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.