Włochy – “Urban-Regeneraction”. Odkryć peryferie oczyma młodzieży

26 styczeń 2018

(ANS – Rzym) – Projekt, który został rozpoczęty około 6 miesięcy temu, już przynosi znaczące owoce, gdy chodzi o zaangażowanie i zatrudnienie młodzieży. Około 400 ludzi młodych zostało włączonych i zaangażowanych dzięki pracy 40 działaczy w 16 różnych peryferyjnych siedzibach w 14 regionach Włoch. Chodzi tu o projekt “Urban Re-Generaction. Pomysły młodych na peryferiach miast. Doświadczenia aktywnego i solidarnego obywatelstwa dla/z młodymi pokoleniami”, który stawia sobie za cel wielkie wyzwanie: opracować i zrealizować działania w ramach aktywnego obywatelstwa z i dla młodych, czyniąc to pod znakiem zaangażowania obywatelskiego, które stanie się świadectwem i wkładem w rozwój wspólnoty.  

Projekt ten jest już realizowany w wielu kontekstach peryferyjnych i społecznych, przywracając charakter miejski peryferiom, czyniąc to poprzez protagonizm i aktywny udział nastolatków i młodzieży, odkrywanie na nowo terenów i ich docenienie jako przestrzeni przyjaznych i odpowiednich dla rozwoju ludzi młodych.

W dniach 12-13 stycznia (Turyn) i 19-20 stycznia (Rzym) odbyły się spotkania szkoleniowe dla odpowiedzialnych za ten projekt. “Zabarwmy życiem peryferie, które zamieszkujemy”, “tchnijmy życie w nasze dni”, “wyruszmy na poszukiwanie i odkrywajmy to piękno, które jest wokół nas i wewnątrz nas”... Te słowa, wypowiedziane przez referentów siedzib lokalnych, podkreślają, iż możliwość wspólnej pracy w celu polepszenia tkanki miejskiej i społecznej prowadzi ludzi młodych do odczytania na nowo własnego życia i ulepszania go.

Zamieszkiwanie peryferii nie oznacza jedynie ich przemierzania, ale zainwestowaie w rozwój znaczących relacji i więzi społecznych, na bazie których można będzie podejmować różne projekty z udziałem młodzieży, aktywnej i żywotnej części miejskiego środowiska. Działacze i ludzie młodzi współpracują ze sobą, poszukując odpowiednich strategii aktywnego uczestnictwa, czyniąc to ze spojrzeniem ukierunkowanym na przyszłość i w tym celu, aby słuchać i w sposób konkretny dopuścić do głosu ludzi młodych.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a koordynowany przez “Salesiani per il Sociale - Federazione SCS/CNOS” we współpracy ze stowarzyszeniami CGS (Mlodzieżowe socjokulturowe kółka filmowe) i TGS (Turystyka młodzieżowa i społeczna).

Inne informacje dotyczące tego projektu można znaleźć na stronie:  https://www.salesianiperilsociale.it/urban-re-generaction-periferie-urbane/

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.