ONZ – Salezjański wkład w obrady 62. Sesji ds. Statusu Kobiet
Wyróżniony

29 marzec 2018

(ANS – Nowy Jork) – W dniach 12-23 marca odbyła się 62. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (ang. CSW). Mowa tu o spotkaniu głównego organu międzyrządowego o zasięgu globalnym, które było poświęcone promocji równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Również w tym roku salezjanie wnieśli swój wkład w obrady CSW.

Tematem przewodnim 62. sesji CSW były “wyzwania i możliwości w zakresie osiągnięcia równouprawnienia płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich”. Ks. Thomas Brennan, salezjanin, były przedstawiciel salezjanów przy ONZ, przygotował, we współpracy z siostrami miłosierdzia Ameryk, siostrami Najśw. Serca i siostrami loretankami, pisemną wypowiedź, w której uwypuklił możliwe korzyści płynące z zaangażowania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, jakie mogą łączyć się ze wspólną pracą w zakresie realizacji dwóch Celów Zrównoważonego Rozwoju: równość płci (nr 5) oraz dostęp do czystej wody i odpowiednie warunki sanitarne (nr 6). 

Ks. Brennan współpracował również w przygotowaniu spotkania, które towarzyszyło tym obradom, a które poświęcone było wsparciu kobiet na obszarach wiejskich w zakresie umożliwienia im dostępu do wody: “Wiedza, woda i kobiety wiejskie: dać słyszeć głos kobiet na poziomie zintegrowanej polityki dotyczącej wody”.

Temu spotkaniu przyświecały następujące cele: promocja udziału kobiet i dziewcząt z obszarów wiejskich w planowaniu, realizacji i ocenie polityki dotyczącej gospodarki wodnej; ukazanie charakteru problemów, jakie wiążą się z polityką dotyczącą gospodarki wodnej, i zaproponowanie możliwych rozwiązań w tym względzie, oraz budowanie świadomości i uwypuklenie wartości wody w życiu społeczeństw.

Dr Meghan Clark, z “St. John’s University”, skupiła się w swojej wypowiedzi na wskazaniach papieża Franciszka, wskazując na takie potrzeby, jak:

  • wsparcie kobiet i działanie. Ci, którzy żyją w ubóstwie czy są pokrzywdzeni w społeczeństwie, muszą być “godnymi twórcami swojego losu”;
  • uznanie wezwania do zaangażowania na rzecz równości płci jako działania Ducha. Łaczy się to z odrzuceniem wszelkiej formy przemocy wobec kobiet;
  • przyjęcie, że dostęp do czystej wody jest podstawowym prawem ludzkim (por. Laudato Sii, 30).

Wśród materiałów, jakie zostały udostępnione w ramach 62. sesji CSW, znajduje się także dokument będący rezultatem dyskusji panelowej na wysokim szczeblu “Every Drop Counts” (“Liczy się każda kropla”).

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.