Komunikować w sieci: „jest to problem”
Wyróżniony

29 czerwiec 2018

Apel papieża, by „ głosić Ewangelię miłosierdzia wszystkim narodom... poprzez środki komunikacji społecznej, jakie nowy cyfrowy kontekst kulturowy oddaje do dyspozycji ludziom nam współczesnym” stanowi wielkie wyzwanie.

Kościół nie przestaje stawiać zdecydowanych kroków w tym względzie. W ubiegłą sobotę, 23 czerwca, poinformowano o utworzeniu Dykasterii ds. Komunikacji Społecznej, powstałej z myślą wzmocnienia obecności Stolicy Apostolskiej w świecie przekazu społecznego.

Już od 2015 Watykan rozpoczął głęboką reorganizację struktur komunikacji społecznej, której celem jest przyjęcie nowych strategii, by uczynić bardziej skutecznym system komunikacji społecznej Stolicy Apostolskiej, zgodnie z nowymi wymogami kulturowymi i potrzebami duszpasterskimi współczesnego świata.

To ogromne zadanie w pewnym sensie zmusiło odpowiedzialnych za ten projekt do przemyślenia roli mediów pod innym kątem. Uwypuklimy tutaj dwa aspekty, które posłużą nam za przykład w tym względzie. Pierwszy: przestać postrzegać usługi komunikacji społecznej Watykanu jako jednostki oddzielne, uważając je za jeden system, w ramach którego jest wykonywana skoordynowana praca, uwzględniająca wspólne priorytety oraz takie same wizje i strategie.

Drugi aspekt to rozumienie obecności Kościoła w sieciach społecznościowych, który otwiera się na nowy styl przekazu społecznego, który asymiluje nowe kategorie i formy języka, porzucającego paradygmat komunikacji jednokierunkowej i zaborczej, a wprowadzającego bliski i prosty styl oraz stwarzającego odpowiednie przestrzenie dialogu i słuchania.

Te zmiany, zwłaszcza w odniesieniu do cyfrowego świata, nie dotyczą tylko Watykanu, ale także wszystkich zgromadzeń i instytutów religijnych, które głoszą Ewangelię za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, a tym bardziej – salezjanów, jako ewangelizatorów młodzieży.

Takie podejście do komunikacji społecznej, jak to czyni Stolica Apostolska, jest przykładem, który zachęca salezjanów do radykalnego przemyślenia naszego sposobu przekazu i odżegnania się od interpretowania go w sposób ograniczony i uproszczony jako „procesy informacyjne”. Komunikacja społeczna, znajdująca się pod wpływem sieci, stała się „środowiskiem życia”, gdzie ludzie porozumiewają się z sobą, poszerzają granice swojej wiedzy i relacji” (por. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013).

Dykasteria ds. Komunikacji Społecznej w Zgromadzeniu ma do wypełnienia niezwykle ważną misję, ponieważ musi ukierunkowywać salezjanów w tym nowym środowisku, pomagając im na nowo odkryć swoją tożsamość i lepiej wykorzystać zasoby komunikacji, studiując i promując platformy wiedze, pozwalające salezjanom konsultować się i orientować w tych nowych kontekstach, jak również – planować nowe propozycje ewangelizacyjne. Jak więc widzicie, jest to misja przekrojowa, która obejmuje różne aspekty życia i posłannictwa Zgromadzenia, i przez to jest naturalnie związana z formacją, z pracą na polu duszpasterskim i misjami.

Obecnie znajdujemy się u progu nowej ziemi misyjnej, nowego kontynentu, który musimy poznać i zaludnić; znamy 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.