Senegal – Zakończyła się realizacja projektu na rzecz kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji

21 marzec 2016

(ANS – Dakar) – W piątek 11 marca, w salezjańskim ośrodku “Kër Don Bosco” zakończyła się realizacja projektu “Nauka zawodu poprzez szkolenie i edukację młodzieży znajdującej się w warunkach wykluczenia społecznego oraz alfabetyzację kobiet z Gminy Yoff” w Dakarze, w Senegalu. Celem tego projektu było stawienia czoła zarówno problemom związanych z wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród młodzieży w Yoff, co jest także powodem niskich kwalifikacji zawodowych wielu młodych zagrożonych, jak i trudna sytuacja kobiet na tym obszarze.

Brak równości między mężczyznami i kobietami nie ułatwia kobietom wejścia na rynek pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej albo pełnienia funkcji, które potwierdzałyby ową równość: wśród wszystkich zatrudnionych na tym terenie tylko 13% to kobiety. Ale jest i inny problem: wysoki procent analfabetyzmu wśród ludzi młodych z obszarów wiejskich, co dotyczy zwłaszcza kobiet i dziewcząt.

W czasie realizacji tego projektu powstał i został wyposażony ośrodek społeczno-edukacyjny, który dysponuje wielką aulą wielofunkcyjną, salą informatyczną, trzema warsztatami, dwiema salami do nauki czytania i pisania, a także salą do spotkań i kilkoma biurami. Po zakończeniu wszelkich prac związanych z powstaniem ośrodka rozpoczęły się pierwsze kursy przygotowujące do takich zawodów, jak: krawiec, kucharz, hydraulik, które objęły około 70 ludzi młodych, a poza tym – kurs nauki czytnia i pisania dla ponad 150 kobiet.

“Kër Don Bosco” jest ośrodkiem otwartym na całą dzielnicę: posiada biuro informacji dla młodzieży, gdzie ludzie młodzi mogą zapoznać się z możliwościami pracy, skorzystać z porad i doradztwa zawodowego. A poza tym, pomieszczenia tego ośrodka służą do spotkań i działań, jakie prowadzą  związane z tym ośrodkiem stowarzyszenia, a więc do zajęć sportowych, zagospodarownia czasu wolnego czy zorganizowania rozrywki dla dzieci i młodzieży.

Projekt, który dopiero co się zakończył, skupiał się zwłaszcza na braku opieki, której są pozbawione matki rodzin, kobiety w ciąży i kobiety wychowujące samotnie dziewczęta. Chociaż projekt ten dobiegł końca, ośrodek “Kër Don Bosco” kontynuuje swoją działalność, organizując warsztaty szkoleniowe oraz kursy nauki i czytania dla ludzi młodych w Dakarze.

“Dziękujemy wszystkim domom salezjańskim i wszystkim osobom, które współpracowały w realizacji tego projektu” – usłyszeliśmy z ust odpowiedzialnych za ośrodek “Kër Don Bosco”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.