ONZ – Salezjański wkład na rzecz obrony praw najsłabszych w Radzie ONZ w Genewie

11 lipiec 2018

(ANS – Genewa) – Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki jest obecne w 95 krajach na pięciu kontynentach, a jego “Międzynarodowy Instytut Maryi Wspomożycielki” (IIMA) otrzymał specjalny status konsultacyjny od Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ w 2008 roku. Od tego czasu siostra Maria Grazia Caputo i jej ekipa wnoszą swój wkład w pracę Rady Praw Człowieka i okresową powszechną rewizję sytuacji przestrzegania Praw Człowieka, czyniąc to poprzez Biuro Praw Człowieka.

Biuro Praw Człowiek IIMA współpracuje z ONZ, a także NGO “Vides”, a jednocześnie promuje całe zgromadzenie, które udziela się na rzecz dzieci i młodzieży z pięciu kontynentów.

IIMA, na poziomie Narodów Zjednoczonych, udziela się także na rzecz promocji prawa do edukacji, wzywając rządy do przestrzegania porozumień zawartych w tej kwestii. Domaga się również jak najszybszych działań w odniesieniu do krytycznych sytuacji, a dziękim różnym organizowanym spotkaniom (side events), prezentuje dobre praktyki, jakie są realizowane przez Rodzinę Salezjańską.

A ponadto IIMA pomaga także ekspertom ONZ, informując o sytuacji Praw Człowieka na świecie; stwarza możliwość udziału w obradach ONZ oraz organizuje kursy, których celem jest poznanie międzynarodowych działań na rzecz ochrony Praw Człowieka.

Od 2009 roku zorganizowało 20 spotkań, które skupiały się na ratowaniu i integracji dzieci zagrożonych na całym świecie. Jego szczególną zasługą jest pomoc, jakiej udzieliło różnym rządom, wzywając je do zainteresowania się ludźmi młodymi i podjęcia odpowiednich inicjatyw w tym względzie w czasie seji Rady Praw Człowieka.

Także od 2009 r. zorganizowało 21 kursów szkoleniowych (training course) w Genewie, w których uczestniczyło 146 przedstawicieli z 53 krajów, z prelekcjami dotyczącymi okresowej powszechne rewizji stanu przestrzegania Praw Człowieka w przypadku co najmniej 46 krajów. Współpracowało przy tym zawsze z różnymi ekspertami i przedstawicielami rządowymi, którzy wyrazili swoje uznanie dla pracy salezjańskiej.

W tym Biurze pracują ludzie młodzi, którzy mają możliwość odbycia stażu w ONZ, dzieląc swoje życie ze wspólnotą salezjańską. Z Biurem współpracowało 96 młodych z 16 różnych krajów.

Metoda, która zapewnia sukces IIMA i “Vides” jest “pozytywne doniesienie”, które, w salezjańskim stylu, “uwypukla to wszystko, co w sensie pozytywnym jest czynione w różnych kontekstach, gdzie najsłabsi żyją w bardzo trudnych warunkach” - stwierdza siostra Maria Grazia Caputo.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.