Włochy – 22. Kurs formacji ciągłej w zakresie duszpasterstwa misyjnego: bardzo pozytywne opinie uczestników

13 listopad 2018

(ANS – Rzym) – Wciąż trwa 22. Kurs formacji ciągłej w zakresie duszpasterstwa misyjnego, który rozpoczął się we wrześniu na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (UPS). Znaczącą nowością w tym roku jest to, iż wykłady odbywają się w języku angielskim.

W tegorocznym kursie uczestniczy 27 zakonników i zakonnic: 24 to salezjanie, z których pięciu otrzymało krzyże misyjne jako członkowie 149. Salezjańskiej Ekspedycji Misyjnej, a trzy to córki Maryi Wspomożycielki. Pochodzą oni z wszystkich kontynentów i już w jakiś sposób są misjonarzami: są tacy, którzy mają za sobą wiele lat misji ad gentes, jak również inni, którzy mieli do czynienia z kontekstami i sytuacjami prawdziwie “misyjnymi” w krajach, z których pochodzą.

Kurs prowadzi ks. Martin Lasarte z Dykasterii ds. misji w Siedzibie Generalnej Salezjanów. Przewiduje on moduły dotyczące różnych zagadnień: od pogłębiania dynamiki psychologicznej w towarzyszeniu duchowym, salezjańskiej świętości misyjnej, interkulturowości, misji w odniesieniu do ochrony dzieła stworzenia, do misji przeżywanej w kontekstach islamskiej większości...

“Jak do tej pory, najbardziej cenną lekcją był dla mnie wykład ks. Amadeo Cenciniego dotyczący wiary, zasadzającej się nie tylko na prawdach dogmatycznych, ale wyrażonej w doświadczeniu życia z Bogiem, przeżywanego w cierpieniu i w radościach codziennego życia” – stwierdził ks. Jaroslav Vracovsky, salezjanin z Republiki Czesiej, wcześniej zaangażowany w duszpasterstwo misyjne w swoim kraju, a od trzech lat – misjonarz w Mongolii. 

“Chociaż byłem zaangażowany w formację świeckich wolontariuszy misyjnych przez 10 lat, ten kurs w Rzymie otwiera mi oczy na wiele spraw wewnętrznych, na duchowość i na motywacje” –dodał ks. Vracovsky.

A poza tym, uczestnicy bardzo doceniają klimat modlitwy i dzielenia się: “Dzielenie się ze współbraćmi jest bardzo ubogacające, a pięć dni rekolekcji w milczeniu na początku naszego kursu odegrało kluczową rolę”.

Tę opinię podziela również inny z uczestników, ks. Andrew Tin, salezjanin z Wietnamu, delegatury Mongolii: “Chcę podziękować Bogu z tę możliwość bycia tutaj, aby lepiej poznać Księdza Bosko i naszych salezjanów z całego świata! Jest to tak piękne przeżycie i doświadczenie, że nie mogę tego w pełni wyrazić słowami! A widząc postawę i jak wiele jeszcze czynią niektórzy ze współpraci w podeszłym wieku, z którymi nie jestem w stanie się porozumieć z powodu trudności językowych, rozumiem, że lepiej jest przeżyć życie pozostając wiernym Bogu niż odnieść sukces w życiu”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.