SG – W kierunku duchowości salezjańskiej zasadzającej się na Ewangelii
Wyróżniony

30 listopad 2018

(ANS – Rzym) – Duchowość salezjańska, wychodząca od życia i nauczania Jezusa z Nazaretu, przejawia się taki sposób, w jaki dana osoba, w zależności od swojej wiary w Boga, odpowiada na konkretną sytuacją ludzką. Słowo, które staje się ciałem, jest znakiem miłości Boga do ludzi (por. J,3,16). Jezus oświadczył, że przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Tego, który go posłał (por. J 6,38). Jezus, od samego początku swojej publicznej misji, poprzez słowa i działanie, utożsamiał wolę Bożą z całkowitym dobrem całej ludzkości.

ks. Thomas Anchukandam SDB

Pismo święte ukazuje Go jako czyniącego dobro (10,38) i głoszącego Dobrą Nowinę wyzwolenia (Łk 4,14 nn) Idąc po tej linii, prosi uczniów, by nie tyle naśladowali pisarzy i faryzeuszów, ile Samarytanina (Łk 10,37), wyrażając swój zdecydowany sprzeciw wobec modlitw ostentacyjnych i gadatliwych (Mt 6,5-7), stwierdzając, że Bóg preferuje raczej spokojne poszukiwanie Jego woli, daleko od tłumu i w ciszy nocy (Mt 4,2; Mk 1,35; Łk 6,12, itd.).

Z życia Księdza Bosko wyraźnie wynika, że autentyczna duchowość nie wymaga długich godzin modlitwy czy “ćwiczeń duchowych” wysysających energię. Istotnie, wsłuchanie się w “krzyk młodych potrzebujących” wyklucza podobne podejście. “Widoczna duchowość”, której by się normalnie oczekiwało, była tak wyraźnie nieobecna w jego życiu, że tzw. “adwokat diabła” w czasie procesu kanonizacyjnego ośmielił się zapytać: “Ale kiedy modlił się Ksiądz Bosko?”. To spotkało się ze spontaniczną ripostą papieża Piusa XI: “A kiedy nie modlił się Ksiądz Bosko?”.

Papież zrozumiał bardzo dobrze, że istotą świętości w przypadku Księdza Bosko było jego stałe zjednoczenie z Bogiem, a jego nieustanną myślą były poszukiwanie i realizacja woli Bożej = pełnego dobra chłopców, których miał pod opieką. Wyraził to sam Ksiądz Bosko, mówiąc: “Dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję, dla was jestem gotów oddać swoje życie”.   

Jego sny, które stanowiły część jego życia i jego misji, były wyrazami tego, można by powiedzieć, namiętnego i obsesyjnego pragnienia szukania i spełniania woli Bożej. W rzeczy samej, jego duchowość przekładała się na energię wewnętrzną, co czyniło miłość do Boga i do bliźniego nierozłączną jednością, inspirującą się Ewangelią.

Wyzwaniem dla współczesnych salezjanów jest bycie jak Ksiądz Bosko wytrwałymi poszukiwaczami woli Bożej, zdolnymi dać się poznać jako prawdziwe znaki i nosiciele uniwersalnej miłości Ojca.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.